Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Organisatie

 

Bestuur COC Nederland:

 

Tanja Ineke, voorzitter
Hans Stokebrand, penningmeester
Eunice den Hoedt, algemeen bestuurslid – portefeuille internationaal beleid
Mirella van Markus, algemeen bestuurslid – portefeuille ouderen & zorg
Joop Schermer, algemeen bestuurslid – portefeuille federatiezaken/contact COC-verenigingen

Het bestuur van COC Nederland is bereikbaar via Zohra Maipauw (bestuurs-en directie-secretariaat)


Op het federatiekantoor van COC Nederland werken de volgende medewerkers:

Directie:

Koen van Dijk, directeur

Managementteam:

Pieter Boone, manager programma’s
Philip Tijsma, manager public affairs

Beleidsmedewerkers: 


Joyce Hamilton, internationaal
Nori Spauwen, internationaal
René van Soeren, nationaal

Projectmedewerkers nationaal:

Susanne te Braak, jongeren & onderwijs
Jan-Willem de Bruin, veiligheid, federatiezaken, switchboard
Geert-Jan Edelenbosch, jongeren & onderwijs
Suzanne van Rossenberg, kinderrechten & intersekse
Moenira Shirwa, jongeren & onderwijs
Jouke Verboom-van Buuren, jongeren & onderwijs
Lieneke Luit, asiel
Kim Meeuwissen, lesbi-emancipatie

Projectmedewerkers internationaal:

Jochem Beunderman
Yuri de Boer
Renate Hartman
Arjos Vendrig
Bram Langen

Bedrijfsvoering:

Joost van Dantzig, controller
Zohra Maipauw, bestuurs- en directiesecretariaat
Omar Sulaiman, administrateur
Smita Gayadin, receptioniste