Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wij zoeken vrijwilligers voor werkgroep politiek en organisatie debatten!

Werkgroep politiek zoekt vrijwilligers

De werkgroep Politiek is gericht op politieke, bestuurlijke en maatschappelijke beïnvloeding om te komen tot mentaliteitsverandering t.a.v. LHBTI+ in de regio Haaglanden.

In de praktijk moet je dan denken aan het organiseren van verkiezingsdebatten over roze onderwerpen, gesprekken met gemeenteraadsleden over lokaal LHBTI-beleid en het organiseren van bijeenkomsten waarbij LHBTI+ gerelateerde onderwerpen ter sprake komen (een mini-symposium georganiseerd rond de International Day Against Homophobia and Transphobia bijvoorbeeld).

Ook werken we geregeld samen met andere partijen, bijvoorbeeld met COC Leiden en COC Rotterdam rond de Provinciale Statenverkiezingen, wat tot het Regenboog Stembusakkoord heeft geleid.

De werkgroep is begonnen met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Vorige keer lukte het om een debat in alle 9 gemeenten van de regio Haaglanden te organiseren, en deze keer willen we minstens zo zichtbaar zijn. Maar daar hebben we wel versterking voor nodig!

Welke onderwerpen willen we onder de aandacht brengen? Inzetten op sociale media om aandacht te trekken? Grote debatten organiseren? Iets heel anders? Alles draait om de vrijwilligers: zij bepalen uiteindelijk de vorm en inhoud!

Heb je interesse in politiek en heb je wat vrije tijd? Dan ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de werkgroep!

Stuur een bericht naar: politiek@cochaaglanden.nl

We’re looking for volunteers for the politics & debates workgroup!

Our workgroup aims to use its influence to effect political, administrative and societal change to create a meaningful change in LGBTQ+ opinions in the region of the Hague.

In practical terms, that means organising rainbow themed election debates, talking to municipal councillors about local LGBTQ+ policy and hosting symposiums where LGBTQ+ topics come up (such as a mini-symposium surrounding IDAHOT, for example.)

We also frequently work together with other organisations, like COC Leiden and COC Rotterdam, when it comes to things like the provincial elections. This collaboration led to the parties signing a rainbow electoral pact.

We have started preparing for the March 2022 municipal council elections. Last time we managed to have a rainbow debate in all 9 municipalities that make up the region of the Hague. This time, we hope to equally visible, but we’ll need your help!

What topics do we bring attention to? How do we use social media to get noticed? Do we organise one big debate or something else entirely? Our volunteers decide what we do and how it takes shape!

Are you interested in politics and have time to spare? We’d love to show you what we do. Interested? Just send a message to politiek@cochaaglanden.nl

Gepubliceerd:
19 april 2021
Categorie:
Politiek
Tags: