Wij zijn hier in het COC Café. Een van de plekken waar de leden van de LHBT-gemeenschap in Den Haag en de omringende gemeenten elkaar ontmoeten.

Maar,  COC Haaglanden is meer dan een ontmoetingsplek. Onze vereniging is een voorvechter van de belangen van deze gemeenschap. Gezamenlijk voeren wij actie voor emancipatie van onze achterban. Iedereen moet openlijk en in álle omstandigheden kunnen zijn wie hij of zij is of wil zijn, en dat is nu nog niet het geval.

Als COC Haaglanden ondersteunen wij mensen die daarin verandering willen brengen en werken wij samen met organisaties die datzelfde beogen.

Veel van de organisaties zijn hier vandaag aanwezig. Van overheden en hulpdiensten tot zusterorganisaties en andere belangenverenigingen. Welkom!

Den Haag is een stad waar vrede en veiligheid hoog in het vaandel staan. Hier zijn de instituties Internationaal Strafhof en Vredespaleis gevestigd. Er is een homomonument dat ons eraan herinnert dat iedereen het recht heeft een volwaardig lid van de maatschappij te zijn. Vrijwaring van vrees is een belangrijk mensenrecht en Den Haag is een stad die zich er sterk voor maakt dat iedereen in vrede en in veiligheid kan wonen, werken en uitgaan.
Als Regenboogstad schenkt den Haag expliciet aandacht aan het bevorderen van de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders in de Haagse samenleving.
We hebben het internationale Homomument en op 7 december jl is mede dankzij de niet aflatende inzet van COC Haaglanden door de gemeente Den Haag de verklaring van Dordrecht ondertekend. Een verklaring die een belangrijk bijdrage levert aan de verbetering van de positie van transgenders.

Kunnen we nu op onze lauweren gaan rusten? Nee ! En dat zijn we ook zeker niet van plan.
Eind vorig jaar heeft onze ALV bij acclamatie de nieuwe missie en visie van COC Haaglanden vastgesteld. Aan de totstandkoming  hiervan hebben velen van u meegewerkt. Waarvoor mede namens het bestuur onze grote dank. Ook aan Eric van Veldhoven. Mede dankzij jouw steun zijn we erin geslaagd samen met u allen dit document op te stellen.

Echter.. het is geen papieren tijger.
Hét expertisecentrum voor LHBT emancipatie in de regio Haaglanden is COC Haaglanden. Als dé LHBT-vertegenwoordiger en –belangenbehartiger in Den Haag hebben wij onze bijdrage geleverd aan de emancipatienota van de gemeente Den Haag en werken wij graag en met plezier mee aan het actieprogramma 2015-2018. Dat doen we op onze eigen onafhankelijke en soms kritische eigen wijze. Met ons eigen plan: Strategisch Verbinden 2015 – 2018

In een voortdurend en soms snel veranderende samenleving, is het zaak de trends voortdurend kritisch te volgen en het eigen organisatiebeleid hierop af te stemmen. Dit beleidsplan zal daarom regelmatig met betrokkenen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.
Zodat COC Haaglanden, zichtbaar en midden in de samenleving, vanuit kracht en trots mensen en organisaties met elkaar en op gemeenschappelijke doelstellingen blijft verbinden.

COC Haaglanden handelt vanuit de overtuiging dat emancipatie, empowerment, sociale acceptie en integratie van LHBT’s ‐ ondanks de vele positieve resultaten van de afgelopen 70 jaar – nog steeds een actieve belangenbehartiging behoeft. Onder de soms dunne laag van tolerantie worden LHBT’s nog dagelijks geconfronteerd met onbegrip, discriminatie en geweld; op straat, op school, op het werk, in instellingen. Tegelijkertijd mogen de behaalde successen gevierd en zichtbaar gemaakt worden; vanuit de opvatting dat LHBT niet per definitie gelijk staat aan problematisch, maar zeker ook aan trots, kracht en plezier.

Dat betekent voor COC Haaglanden dat zichtbaarheid, diversiteit, veiligheid, samenwerking en initiatief kernbegrippen zijn.

Kernbegrippen waar wij samen met u allen invulling en uitvoering aan willen geven.
Opdat de LHBT gemeenschap in 2016 nóg zichtbaarder, nóg diverser en nóg veiliger kan zijn!

Proost!

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts