Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Modelspoorvereniging

Eerst even voorstellen: Mijn naam is Alfred van Mill – Didden en mijn passie is treinen.

Ik werk als hoofdconducteur bij de NS en in mijn vrije tijd werk ik thuis aan een professionele modelspoorbaan die tot in het kleinste detail de sfeer van de Duitse Spoorwegen in de jaren 50 weergeeft. Een aantal keren heb ik verenigingen weer verlaten omdat men op een subtiele manier liet merken dat gays eigenlijk niet welkom waren. Een praktijk die niet strookt met de anti-discriminatie-wetgeving en die heb ik aangekaart bij de Nederlandse Modelspoor Federatie.

Hierdoor nam ik het initiatief zelf een dergelijke vereniging op te richten. En dan één waarin LGBT’s juist welkom zijn. Ik kies dit te doen in de vorm van een zelfstandige vereniging met een samenwerking met COC Haaglanden omdat ik vind dat zij als geen ander expert zijn in het bevorderen van seksuele diversiteit. Die diversiteit sta ik voor, in de door mij op te richten werkgroep. De vereniging NordWestBahn is ingeschreven bij de Nederlandse Modelspoor Federatie. De Modelspoor Vereniging NordWestBahn is ontstaan vanuit de “The Rainbow Train” de rede hiervoor is dat er nu 5 treinstellen van de NordWestBahn aanwezig zijn en er is veel meer ervaring en kennis aanwezig.

Wat mag je verwachten als je als COC-doelgroeper belangstelling hebt voor treinen en modelspoor?

  • De bouw aan een N Spoor Modulespoorbaan Digitaal, dit is in Voorburg.
  • De module kan door het lid zelf gebouwd worden en op clubavonden of beurzen in de clubbaan ingepast worden.
  • De ontworpen baan zal het Noord Duitse Landschap uitbeelden.
  • De leden zullen zich bekwamen in planning, bouw, detaillering etc.
  • De NordWestbahn organiseert workshops om kennis en ervaringsuitwisseling tussen de leden te bevorderen.
  • Het (her) programmeren van de digitale decoders en de verdere mogelijkheden.
  • Het lezen van verschillende tijdschriften zoals N Time en N Magazin.
  • De leden verplichten zich met het meedoen aan modelspoorbeurzen.

Verder zullen er filmvoorstellingen of lezingen plaatsvinden, die de achtergronden van de hobby belichten.

Aanvang tijden:
Dinsdagmiddag en Woensdagavond :Bouwactiviteiten te Voorburg
Reuvenslaan 166 te Voorburg.
Dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur, Woensdag avond van 19.00 tot 22.00 uur.
Vrijdagavond: Filmavond in het COC Café Scheveningsveer 7, 2514HB Den Haag.
Tijd 19.30 uur tot 22.00 uur.
Aanmelden: via mob. Tel. 06-51 71 51 51,e mail: NordWestBahn@cochaaglanden.nl
Lidmaatschap is € 10,- per maand.