Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

AutiRoze Den Haag

AutiRoze is een gezellige netwerkborrel waar we proberen in een prikkelarme omgeving elkaar te leren kennen en verdieping te brengen in wat belangrijk voor ons is en de gereedschappen die we nodig hebben. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zichzelf identificeren met LHBTI en autisme, die normaal tot hoogbegaafd zijn. Je hoeft je niet aan te melden.

AutiRoze wordt gedraaid door vrijwilligers; de meeste behoren tot de doelgroep. Voor vragen, opmerkingen of voor informatie over de mogelijkheid om mee te helpen als AutiRoze vrijwilliger, kun je mailen naar autiroze@cochaaglanden.nl

Wanneer: Elke vierde zaterdag van de maand van 19:00-22:30 uur.
Waar: COC Café. Scheveningseveer 7, 2514 HB Den Haag
Bereikbaarheid OV: bussen 22, 24, 28,  tram 1 en Nachtbuzz N3, allen halte Mauritskade

COVID-19 voorzorgsmaatregelen:

Bij het bezoek aan AutiRoze hanteert ons team de volgende regels.

Als je met ja antwoord op (één van) de volgende twee vragen dan kan je helaas niet deelnemen aan AutiRoze:

  1. Heb je koorts of griepverschijnselen of moet je regelmatig hoesten?
  2. Ben je met iemand die COVID19 heeft in aanraking geweest?

Bij binnenkomst vul je je naam en contactgegevens in op een speciaal formulier, zodat je bereikbaar bent voor de GGD als daartoe aanleiding bestaat

De gegevens worden op een centrale plek in de cloud bewaard en uitsluitend afgegeven aan de GGD op hun verzoek. Na verloop van tijd worden deze bestanden verwijderd.

  • Iedereen moet bij binnenkomst de handen wassen of desinfecteren. Een desinfectie vloeistof staat klaar op de bar.
  • Iedereen bewaart 1½ meter afstand tot elkaar.
  • Iedereen moet zitten. Als je van plaats gaat wisselen, ligger er ontsmettingsdoekjes en -spray klaar.

Als iedereen zich houdt aan genoemde voorzorgsmaatregelen, en eventuele aanwijzingen van ons team opvolgt, kunnen we de risico’s zo veel mogelijk verkleinen en toch samen een leuke avond hebben. Mocht je vragen hebben stuur dan even een e-mail aan autiroze@cochaaglanden.nl

Hopelijk tot ziens.

Over AutiRoze

Waarom AutiRoze?

  • AutiRoze is er om LHBTI+ met autisme hun plek te laten vinden in de regenboog gemeenschap, de autisme gemeenschap en de samenleving als geheel.
  • AutiRoze is van, voor en door LHBTI+ met autisme. We bestaan, omdat er onder onze doelgroep behoefte is aan samenkomen en (h)erkenning.

Waar staat AutiRoze voor?

We hebben een positieve en open houding en nemen als LHBTI+ met autisme zelf de regie in onze emancipatie. Ons uitgangspunt is dat autisten (net als bv. homo’s) op hun eigen manier bijdragen aan de samenleving en deze meer kleur geven. Vandaar ons motto: “Autisme is ook diversiteit”!

AutiRoze is zichtbaar onderdeel van het COC en de regenbooggemeenschap. We werken samen met veel organisaties en doen mee aan allerlei regenboog evenementen.

We vinden dat de hele regenboog- en autismegemeenschap toegankelijk dient te zijn voor onze doelgroep.

Wat doet AutiRoze?

Ontmoeting, zichtbaarheid en belangenbehartiging is waar we ons mee bezig houden. Dat doen we bijvoorbeeld door:

Ontmoeting
We organiseren iedere maand in meer dan 10 steden ontmoetingsbijeenkomsten van, voor en door LHBTI+ met autisme. Soms is dit een gewone netwerkborrel, soms is er een thema of activiteit en soms gaan we samen op stap.

Zichtbaarheid
We zoeken regelmatig de media op en zijn zichtbaar aanwezig bij veel evenementen. Voorbeelden daarvan vind je hier. Die positieve zichtbaarheid is belangrijk. We laten daarmee zien dat je als LHBTI+’er met autisme niet alleen bent, dat wij er ook zijn en erbij horen.

Belangenbehartiging
Met ‘belangenbehartiging’ bedoelen we: al onze acties die er op gericht zijn om LHBTI+ met autisme hun plek te laten vinden in de regenboog gemeenschap, de autisme gemeenschap en de samenleving als geheel. Hiermee bedoelen we ook mensen die AutiRoze nog nooit bezocht en zelfs mensen die nog nooit van AutiRoze gehoord hebben.

Workshops geven op congressen voor hulpverleners, meewerken aan onderzoeken over autisme en seksuele en genderdiversiteit of informatie op onze website zijn voorbeelden hiervan.

Nuttige links:

AutiRoze Facebookpagina: https://www.facebook.com/autiroze
AutiRoze groepschat: https://www.autiroze.nl/online/