Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Discriminatie en/of geweld? Laat het weten!

COC Haaglanden komt graag in contact met mensen die ervaringen hebben met discriminatie, geweld of andere situaties waarin het verschil uitmaakt dat je homo, lesbisch, bi-seksueel of transgender bent.

Word je door je collega’s of baas anders behandeld op het werk?
Zijn er pesterijen op straat of in de buurt?
Hoe wordt omgegaan met homoseksualiteit op school, sportclub, of in andere situaties (familie, kerk, moskee)?

Mail je ervaringen!

Schrijf je ervaringen in een e-mail en stuur deze naar:

meldpunt@cochaaglanden.nl (Telefoon: 070 3659090)

Ook kun je contact opnemen met een van onze maatschappelijk werkers.

Maatschappelijk Werk COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag
mw@cochaaglanden.nl
Telefoon: 070 – 3644888

100% vertrouwelijk!

Alle e-mails worden vertrouwelijk behandeld. In alle gevallen (tenzij u anders aangeeft) zal het COC Haaglanden contact met u opnemen.

Ook kan het COC u vragen mee te werken om de zaak bredere bekendheid te geven, om op die manier de situatie van andere homoseksuelen en lesbische vrouwen te verbeteren.

Alle meldingen worden vertrouwelijk geregistreerd om zo trends aan te geven en deze onder de aandacht te brengen van de overheid.