Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hulpverlening

Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden

Op dit moment werken er bij COC Haaglanden twee maatschappelijk werkers: Marianne Steijnis en Fayaaz Joemmanbaks.

Gespecialiseerd maatschappelijk werk biedt meer dan psychosociale hulpverlening alleen.

Het werkterrein van het GMW COC Haaglanden omvat meerdere gebieden:

 • Informatie & Consultatie voor beroepsgroepen zoals onderwijs, justitie, maatschappelijke organisaties, vertrouwenspersonen, welzijn, geestelijk leiders, artsen en de gezondheidszorg.
 • Deskundigheidsbevordering homospecifieke hulpverlening binnen het domein van welzijn, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs in de vorm van trainingen, workshops, lezingen en gastlessen.
 • Psychosociale Hulpverlening voor jongeren en volwassenen die vragen of problemen ondervinden rondom homoseksualiteit, lesbische gevoelens, biseksualiteit of rond gender beleving. Vragen kunnen gaan over acceptatieproblemen, coming out, coming in, cultuur&religie, discriminatie, (angst voor) uitsluiting of geweld, kinderwens, relatie, homoseksualiteit binnen een heterorelatie enz.  Ook partners, ouders van homoseksuele kinderen of kinderen van homoseksuele ouders zijn welkom voor gesprek.
 • Er wordt kortdurende hulpverlening geboden in de vorm van individuele-, relatie en groepsgesprekken.
 • U kunt ook anoniem contact opnemen met het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden via e-mail of telefoon. Indien u geen persoonsgegevens wilt geven, kunt u dit aan de maatschappelijk werker melden.
 • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden is gebonden aan regels en wetgeving inzake privacy en vertrouwelijkheid en heeft geheimhoudingsplicht. De individuele- en relatiegesprekken zijn kosteloos. Voor groepen kan een geringe bijdrage worden gevraagd.
 • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden biedt geen materiële en financiële hulpverlening. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk in uw wijk.
 • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk werk COC Haaglanden werkt samen met de opvangvoorzieningen binnen de Regio Haaglanden voor (allochtone) jongeren en volwassenen.

Openingstijden

U kunt op donderdag van 10.00 tot 18.00 uur op afspraak bij ons terecht.
Telefoon: 070 – 3644888
E-mail: mw@cochaaglanden.nl

Beperktere capaciteit maatschappelijk werk
Vanwege het vertrek van een van onze maatschappelijk werkers en de invulling van de vacature zal het maatschappelijk werk in de komende 3 maanden beperktere capaciteit hebben. Dit betekent dat er wel een oriënterend gesprek mogelijk is, maar dat er vervolgens met een wachtlijst gewerkt zal worden.

Adres
Maatschappelijk Werk COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag

De maatschappelijk werkers

Marianne Steijnis (1972)
Marianne is begin 2014 binnen COC Haaglanden aan de slag gegaan als maatschappelijk werker. Zij wil vooral de drempel verlagen voor mensen uit verschillende culturen en religies om te komen praten als zij dilemma’s ervaren rondom homo- of biseksuele gevoelens.  Want onzekerheid, geheimhouding, acceptatieproblemen, negatieve reacties, angst voor uitsluiting of geweld kunnen enorm veel impact hebben op het dagelijks leven en maatschappelijk functioneren.

Zij werkt sinds 2009 bij RotterdamV, kenniscenrum homo-emancipatie voor de stad Rotterdam, haar ervaring als homo en lesbisch specifiek hulpverlener aldaar brengt zij mee naar Den Haag.

Marianne heeft 12 jaar in de GGZ gewerkt als beeldend therapeut en maatschappelijk werker. Haar opleiding tot systeemtherapeut heeft bijgedragen aan haar wens om binnen de eigen doelgroep zich in te zetten omdat acceptatie van homoseksualiteit vooral gaat over wat er tussen mensen gebeurd en niet gezien mag worden als individueel probleem.

Fayaaz Joemmanbaks
Fayaaz werkt sinds 2017 voor COC Haaglanden. Hij is geboren in Paramaribo en op zijn 18e naar Nederland gekomen om te studeren. Hij heeft de opleiding psychologie gedaan en is op dit moment bezig met een onderzoeksmaster in de sociale- en gedragswetenschappen.

Sinds 2014 is hij actief geworden in het kader van mensenrechten, met name gericht op LHBTQI+ met een biculturele achtergrond. Aangezien hij zelf uit een Islamitisch gezin komt, vindt hij het bijzonder om in contact te treden met anderen waar hij zich in kan herkennen. In Suriname heeft hij die ruimte niet gehad.

“Het COC biedt daarvoor een stabiele basis om in contact te treden met anderen waardoor je mensen als jezelf steeds meer tegenkomt. Daarnaast is het uniek dat COC Haaglanden gespecialiseerd maatschappelijk werk aanbiedt en daarmee deskundigheidsbevordering op gang brengt.” Hij vindt het prettig dat hij hieraan zelf een steentje kan bijdragen binnen de organisatie.

“De weg tot zelfstandigheid wordt mede vorm gegeven door psychosociale ondersteuning. De heterogeniteit binnen deze groep maakt het werk uitdagender, maar geeft ook ruimte tot een breder referentiekader. Tot slot opent het COC deuren voor anderen om zich verder te kunnen ontwikkelen en wordt een diverse doelgroep bereikt die er baat bij heeft om gezien en gehoord te worden.”

  John Blankensteinprijs 2018

  Hier aanmelden!
 • Vinden dit leuk

  Aantal volgers via sociale media: 2565

 • Laatste reacties