Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Meer dan 90 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2014: afschaffing weigerambtenaar
Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan duizend COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hulpverlening

Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden

Op dit moment werkt er bij COC Haaglanden een maatschappelijk werker: Marianne Steijnis. Er staat een vacature open voor een tweede medewerker.

Gespecialiseerd Maatschappelijk werk biedt meer dan Psychosociale Hulpverlening alleen.

Het werkterrein van het GMW COC Haaglanden omvat meerdere gebieden:

 • Informatie & Consultatie voor beroepsgroepen zoals onderwijs, justitie, maatschappelijke organisaties, vertrouwenspersonen, welzijn, geestelijk leiders, artsen en de gezondheidszorg.
 • Deskundigheidsbevordering homospecifieke hulpverlening binnen het domein van welzijn, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs in de vorm van trainingen, workshops, lezingen en gastlessen.
 • Psychosociale Hulpverlening voor jongeren en volwassenen die vragen of problemen ondervinden rondom homoseksualiteit, lesbische gevoelens, biseksualiteit of rond gender beleving. Vragen kunnen gaan over acceptatieproblemen, coming out, coming in, cultuur&religie, discriminatie, (angst voor) uitsluiting of geweld, kinderwens, relatie, homoseksualiteit binnen een heterorelatie enz.  Ook partners, ouders van homoseksuele kinderen of kinderen van homoseksuele ouders zijn welkom voor gesprek.
 • Er wordt kortdurende hulpverlening geboden in de vorm van individuele-, relatie en groepsgesprekken.
 • U kunt ook anoniem contact opnemen met het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden via e-mail of telefoon. Indien u geen persoonsgegevens wilt geven, kunt u dit aan de maatschappelijk werker melden.
 • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden is gebonden aan regels en wetgeving inzake privacy en vertrouwelijkheid en heeft geheimhoudingsplicht. De individuele- en relatiegesprekken zijn kosteloos. Voor groepen kan een geringe bijdrage worden gevraagd.
 • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden biedt geen materiële en financiële hulpverlening. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk in uw wijk.
 • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk werk COC Haaglanden werkt samen met de opvangvoorzieningen binnen de Regio Haaglanden voor (allochtone) jongeren en volwassenen.

Openingstijden

U kunt op donderdag van 10.00 tot 18.00 uur op afspraak bij ons terecht.
Telefoon: 070 – 3644888
E-mail: mw@cochaaglanden.nl

Adres
Maatschappelijk Werk COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag

De Maatschappelijk werker

Marianne Steijnis (1972)
In januari 2014 is Marianne binnen COC Haaglanden aan de slag gegaan als maatschappelijk werker. Zij wil de drempel verlagen vooral voor mensen uit verschillende culturen en religies om te komen praten als zij dilemma’s ervaren rondom homo- of biseksuele gevoelens. Want onzekerheid, geheimhouding, acceptatieproblemen, negatieve reacties, angst voor uitsluiting of geweld kunnen enorm veel impact hebben op het dagelijks leven en maatschappelijk functioneren.

Zij werkt sinds 2009 bij RotterdamV, kenniscenrum homo-emancipatie voor de stad Rotterdam, haar ervaring als homo en lesbisch specifiek hulpverlener aldaar brengt zij mee naar Den Haag.

Marianne heeft 12 jaar in de GGZ gewerkt als beeldend therapeut en maatschappelijk werker. Haar opleiding tot systeemtherapeut heeft bijgedragen aan haar wens om binnen de eigen doelgroep zich in te zetten omdat acceptatie van homoseksualiteit vooral gaat over wat er tussen mensen gebeurd en niet gezien mag worden als individueel probleem.

 

 •  
 • Vinden dit leuk

  Aantal volgers via sociale media: 1363

 • Laatste reacties