Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2014: afschaffing weigerambtenaar
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hulpverlening

Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden

Op dit moment werken Marianne Steijnis en Raisa Sambo als maatschappelijk werkers bij COC Haaglanden. Daarnaast is er een vacature.

Gespecialiseerd maatschappelijk werk biedt meer dan psychosociale hulpverlening alleen.

Het werkterrein van het GMW COC Haaglanden omvat meerdere gebieden:

  • Informatie & Consultatie voor beroepsgroepen zoals onderwijs, justitie, maatschappelijke organisaties, vertrouwenspersonen, welzijn, geestelijk leiders, artsen en de gezondheidszorg.
  • Deskundigheidsbevordering homospecifieke hulpverlening binnen het domein van welzijn, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs in de vorm van trainingen, workshops, lezingen en gastlessen.
  • Psychosociale Hulpverlening voor jongeren en volwassenen die vragen of problemen ondervinden rondom homoseksualiteit, lesbische gevoelens, biseksualiteit of rond gender beleving. Vragen kunnen gaan over acceptatieproblemen, coming out, coming in, cultuur&religie, discriminatie, (angst voor) uitsluiting of geweld, kinderwens, relatie, homoseksualiteit binnen een heterorelatie enz.  Ook partners, ouders van homoseksuele kinderen of kinderen van homoseksuele ouders zijn welkom voor gesprek.
  • Er wordt kortdurende hulpverlening geboden in de vorm van individuele-, relatie en groepsgesprekken.
  • U kunt ook anoniem contact opnemen met het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden via e-mail of telefoon. Indien u geen persoonsgegevens wilt geven, kunt u dit aan de maatschappelijk werker melden.
  • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden is gebonden aan regels en wetgeving inzake privacy en vertrouwelijkheid en heeft geheimhoudingsplicht. De individuele- en relatiegesprekken zijn kosteloos. Voor groepen kan een geringe bijdrage worden gevraagd.
  • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden biedt geen materiële en financiële hulpverlening. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk in uw wijk.
  • Het Gespecialiseerd Maatschappelijk werk COC Haaglanden werkt samen met de opvangvoorzieningen binnen de Regio Haaglanden voor (allochtone) jongeren en volwassenen.

Contact en aanmelding
Zoek je hulp, wil je verwijzen of heb je een andere vraag? Stuur bij voorkeur een e-mail naar mw@cochaaglanden.nl. Wij beantwoorden je e-mail zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een week. De mail komt direct binnen bij de maatschappelijk werkers zelf en wordt vertrouwelijk behandeld.

Telefonisch spreekuur is er wekelijks op de donderdag van 16:00 tot 17:00 uur. Ons telefoonnummer is 070–3644888. Eventueel kan er via e-mail een telefonische afspraak op een ander tijdstip worden gemaakt.

Voor afspraken is het maatschappelijk werk van COC Haaglanden doorgaans aanwezig tussen 10:00 en 17:00 uur op de woensdag en de donderdag en op maandagen om de week (in de even weken).

Crisis
Als je in een situatie van crisis verkeert, lees dan de folder “Stappenplan bij crisis rondom gender en seksualiteit“.

Adres
Maatschappelijk werk COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag

De maatschappelijk werkers

Marianne Steijnis (1972)
Marianne is begin 2014 binnen COC Haaglanden aan de slag gegaan als maatschappelijk werker. Zij wil vooral de drempel verlagen voor mensen uit verschillende culturen en religies om te komen praten als zij dilemma’s ervaren rondom homo- of biseksuele gevoelens.  Want onzekerheid, geheimhouding, acceptatieproblemen, negatieve reacties, angst voor uitsluiting of geweld kunnen enorm veel impact hebben op het dagelijks leven en maatschappelijk functioneren.

Zij werkt sinds 2009 bij RotterdamV, kenniscenrum homo-emancipatie voor de stad Rotterdam, haar ervaring als homo en lesbisch specifiek hulpverlener aldaar brengt zij mee naar Den Haag.

Marianne heeft 12 jaar in de GGZ gewerkt als beeldend therapeut en maatschappelijk werker. Haar opleiding tot systeemtherapeut heeft bijgedragen aan haar wens om binnen de eigen doelgroep zich in te zetten omdat acceptatie van homoseksualiteit vooral gaat over wat er tussen mensen gebeurd en niet gezien mag worden als individueel probleem.

Raisa Sambo
Raisa Sambo is op 1 september 2019 binnen COC Haaglanden aan de slag gegaan als Netwerker en Maatschappelijk werker.

Haar wens is dat personen uit de LHBTQI+ gemeenschap de ruimte krijgen om hun identiteit te omarmen en hun authenticiteit en zelfliefde te vergroten. Zodat LHBTQI+ personen hun eigen leven kunnen creëren binnen het systeem, dat nog niet rijp is om hun als zodanig te herkennen en te ondersteunen. 

Raisa werkt sinds 2011 binnen de maatschappelijke sector. Zij heeft o.a. gewerkt bij Movisie Kennisinstituut voor sociale vraagstukken (Utrecht) en HVO-Querido (Amsterdam). Zij was daar verantwoordelijk voor het coachen en ondersteunen van jongvolwassenen met psychosociale problemen, het mede organiseren van projecten, het mede ontwikkelen en implementeren van beleid en het geven van workshops aan collega’s. Naast haar werk heeft zij met twee partners een stichting opgezet die gericht is op het verbeteren en versterken van de sociale positie en sociale acceptatie van LHBTQI+ personen. Tevens volgt zij nog een deeltijd bacheloropleiding Bestuurskunde: een brede opleiding gericht op management in het publieke domein.

Raisa hoopt als Netwerker en Maatschappelijk werker bij COC Haaglanden méér mensen te kunnen bereiken, empoweren en verbinden!

Raisa is bereikbaar via e-mail: raisa@cochaaglanden.nl of mobiel: 06 – 1513 4612.