Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

OOXO!

In 1998 hebben COC Haaglanden en VTV het OOXO! Café in Den Haag opgezet. De eerste bijeenkomst vond plaats op 25 april 1999 en ruim twintig jaar later leeft het nog steeds.

OOXO! is een fijne veilige ontmoetingsmogelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking, die deel zijn van de LHBTIQ+ gemeenschap. In andere plaatsen bestaat dit ook onder de naam ZonderStempel. Onder andere de Corona-tijd heeft voor een korte pauze gezorgd. Maar het is inmiddels weer elke 2e zondagmiddag van de maand (Met inachtname van de RIVM-richtlijnen) mogelijk om gezellig samen te lunchen en te chillen bij COC Haaglanden. Ben je of ken je iemand uit de doelgroep die langs wil komen of meer wil weten, mail of bel Tika gerust.

Heel fijn als je je wilt aanmelden bij Tika, dan kunnen we zorgen dat er genoeg te lunchen is en dat we niet per ongeluk ineens met teveel zijn.

Soms vragen we een kleine bijdrage voor een gezamenlijke lunch of uitje en het COC Haaglanden is deze middag alleen voor OOXO! open.

Elke 2e zondag van de maand van 13.00 tot 16.00 Scheveningseveer 7 Den Haag.

Tika is bereikbaar via email: tika@cochaaglanden.nl en per mobiel: 06-21985017. Ze is aanwezig op dinsdag- , woensdag- & donderdagmiddag en afwisselend.

OOXO!
OOXO!

In 1998 COC Haaglanden and VTV established the OOXO! café in The Hague. The first meeting took place on April 25, 1999 and more than twenty years later it is still alive.
OOXO! is a friendly and safe meeting place for people with a intellectual disability or physical disability, who are part of the LGBTIQ + community. In other cities this also exists under the name ZonderStempel. Among other things, the Corona time has caused a short break. But now it back,on every 2nd Sunday afternoon of the month (with due observance of the RIVM guidelines) to have a nice lunch and chill together at COC Haaglanden. Are you or do you know someone from the target group who wants to come by or likes to learn more about OOXO!, feel free to email or call Tika.
Very nice if you want to register with Tika, then we can ensure that there is enough to have lunch and that we do not accidentally suddenly have too many.
Sometimes we ask for a small contribution for a lunch or extra costs. COC Haaglanden is only open for OOXO! that afternoon!
Every 2nd Sunday of the month from 1:00 pm to 4:00 pm, Scheveningseveer 7, The Hague.
Tika can be reached via email: tika@cochaaglanden.nl and by mobile: 06-21985017. She is present on Tuesday, Wednesday & Thursday afternoon and alternately.