Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Voorlichting

Het voorlichtingsteam van COC Haaglanden kan seksuele diversiteit ook op uw school bespreekbaar maken!

Vraag hier direct een gastles aan!

Waarom is voorlichting over seksuele- en gender diversiteit ook op uw school belangrijk?

De school is vaak geen veilige plek voor scholieren om uit de kast te komen. Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderleerlingen (afgekort tot lhbt) krijgen regelmatig met negatieve reacties te maken.

Uit verschillende onderzoeken onder scholieren zijn de onderstaande resultaten gekomen. Het laatste onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2021 laat (helaas) ook weer een negatief beeld zien:

Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren tussen de 11 en 16 jaar ervaren in hun leven meer welzijns- en leefstijlproblemen dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar verschillen tussen jongeren met verschillende seksuele oriëntaties.

Ook de situatie op school blijkt een belangrijke rol te spelen. “Lhb-scholieren worden vaker gepest dan heteroseksuele scholieren. Ze geven aan dat hun band met leraren gemiddeld minder goed is en de sfeer in de klas minder positief wordt ervaren.”

Het onderzoek ging alleen over lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren.

Het onderzoek is gepubliceerd op Paarse Vrijdag, de jaarlijkse actiedag waarop scholieren en studenten hun solidariteit met lhbti’ers kunnen tonen door de kleur paars te dragen.

Sinds augustus 2021 is de wet Burgerschapsonderwijs in werking getreden.

Omdat de eerste wet niet duidelijk genoeg was is deze aanvullende wetgeving gemaakt.

Met onze gastlessen leveren wij niet alleen een invulling aan de uitvoering van die wet, maar wij kunnen ook helpen bij het meekijken, checken en opstellen van een LHBTIQ+ vriendelijk leef en leerklimaat op uw school!

Voorlichting over LHBTIQ+ , praten over anders zijn, maar wel mogen zijn wie je bent, respect in de praktijk, leren je mening te vormen en uit te spreken. Leren wat nou GENDER identiteit is, en eens praten over wat “mannetje” en “vrouwtje” betekent voor het kunnen ontwikkelen van je eigen identiteit

Het zijn allemaal aspecten van onze gastlessen. Een gesprek, geen overtuigen.

Voor wie is de voorlichting?

De voorlichtingen worden gegeven in alle vormen van het voortgezet onderwijs, PO, VO, MBO, HBO en Universitair.

De lessen zijn aangepast aan het onderwijsniveau. In het voortgezet onderwijs voornamelijk gaat het over seksuele identiteit en in het basisonderwijs betreft het met name de thema’s  liefde en samenleven. Op ROC’s en HBO’s ligt de nadruk op het toekomstige werkveld van de studenten.

bullet_leerling.fw Leerling:  Ik kwam hier binnen met heel veel haat, maar nu ga ik weg met heel veel liefde

bullet_docent.fwDocent:  Jullie aanpak is open en persoonlijk daardoor uitnodigend voor leerlingen om ook open en persoonlijk het gesprek aan te gaan

bullet_voorlichter.fwVoorlichter:  De scholieren maken mij soms ook weer bewust van mijn eigen vooroordelen

Hoe ziet een voorlichting eruit?

Verschillende aspecten van het onderwerp homoseksualiteit komen aan bod. De scholieren worden uitgedaagd om over gender identiteit en seksuele diversiteit na te denken. Ze krijgen informatie over de maatschappij, religie, discriminatie, cultuur, pesten/schelden en vooroordelen. Tijdens interactieve lessen spelen de ervaren voorlichters in op vragen en ideeën die in de klassen leven. Diverse werkvormen worden ingezet om het gesprek op gang te brengen. Afhankelijk van de voorlichtergroep en de vraag van de school duren de lessen één of twee lesuren.

Wie zijn de voorlichters van COC Haaglanden?

Team Voorlichting van COC Haaglanden bestaat uit een enthousiaste en diverse groep vrijwilligers. De voorlichters hebben allemaal affiniteit met lhbtiq+, waardoor zij dit onderwerp vanuit persoonlijke ervaring kunnen bespreken. Ook worden zij voortdurend geschoold om hun professionaliteit te vergroten.

COC Haaglanden kan meer voor u betekenen

De voorlichtingslessen zijn een effectieve manier om vooroordelen bespreekbaar te maken.  Maar er is meer nodig om de sociale veiligheid op school te vergroten. COC Haaglanden ondersteunt u graag bij:

  • het bedenken van een lhbt-vriendelijk(er) schoolbeleid
  • docenten trainen in het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit met (bi- culturele) leerlingen
  • het betrekken van ouders
  • het opzetten van een Gay Straight Alliance (GSA), een samenwerking van lhbt- en heteroseksuele leerlingen op school

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar voorlichting@cochaaglanden.nl.

COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Team Voorlichting?
Ga dan naar onze facebookpagina en like ons http://www.facebook.com/voorlichtingcochaaglanden

 

krijtjes