Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Woongroep 45+

La Vie en Rose

Algemene informatie
La Vie en Rose is een gemengde roze woongroep 45+, bestemd voor homo’s, lesbo’s en transgenders en heeft thans 22 leden/huishoudens op de ledenlijst en 62 belangstellenden/ huishoudens op de wachtlijst. De woongroep heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid maar valt onder die van de vereniging COC Haaglanden is aangesloten bij de gemeentelijk gesubsidieerde (koepel)stichting SING. De woongroep is in 1997 als een initiatief gestart in de toenmalige werkgroep Ouderen en in 2004 verzelfstandigd als werkgroep van COC Haaglanden.

Waarom een aparte homowoongroep?
Willen we ons weer als “bijzonder” om maar niet te spreken van “afwijkend” manifesteren? Nee, beslist niet! Maar we zijn natuurlijk wel mannen en vrouwen die ons leven een beetje anders hebben ingericht. Roze ouderen zijn gevoeliger voor isolement dan hetero ouderen omdat ze kwetsbaarder zijn: minder inkomsten, mensen om je heen vallen weg, minder contacten omdat je met pensioen bent, gezondheid en mobiliteit kunnen flink teruglopen. Als je dan samen vanuit eenzelfde cultuur kunt wonen, met behoud van de privacy van de eigen voordeur, is dat een ideaal middel tegen vereenzaming, verslonzing en depressie.

Taak/doelstelling
Het bestuur streeft naar betaalbare huisvesting – liefst in groepsverband – van Roze ouderen, woonachtig in Den Haag en elders in een pand gelegen in het centrum van Den Haag met voldoende voorzieningen t.a.v. openbaar vervoer, winkels, restaurants, medische instellingen en banken op loopafstand

Informatie voor (nieuwe) leden van de woongroep
De woongroep is voortgekomen op initiatief van de werkgroep ouderenbeleid van COC Haaglanden. Thans is de woongroep zelfstandig opererend en een werkgroep van COC Haaglanden. De woongroep valt tevens onder de paraplu van de gemeentelijke koepel-organisatie SING.

Om als lid van onze woongroep t.z.t. in aanmerking te kunnen komen voor een huur- of koopappartement dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen;

1e  Lid zijn van onze woongroep en geregeld vergaderingen e.d. bijwonen. Bovendien wordt het zeer op prijs gesteld Uw betrokkenheid te tonen door het aanvaarden van een van de functies binnen de groep.

2e  Het is niet verplicht maar wel sympathiek om COC lid te worden, gezien het feit dat de woongroep hieruit is voortgekomen en het bestuur van COC Haaglanden ons, als project/werkgroep, ten volle steunt en gedeeltelijk subsidieert.  Lidmaatschap COC is € 42,50 per jaar ; zie verder de aanmeldingsfolder, verkrijgbaar in het COC Café, adres : Scheveningseveer 7, 2514 HB Den Haag, tel : 070-3659090, E-mail : bestuur@cochaaglanden.nl.

De woongroep:
Voor het lidmaatschap van de woongroep is de contributie € 10,- per jaar, te voldoen in januari. N.B. U bent c.q. blijft alleen lid van de woongroep indien de jaarlijkse contributie is voldaan. Contributie voor belangstellenden is € 5,- per jaar eveneens te voldoen in januari.  Let wel, een belangstellende is dus nog geen lid van de woongroep. Contributies s.v.p. over te maken op rek. 741850 t.n.v. woongroep ouderen La Vie en Rose.

U kunt zich aanmelden als lid of belangstellende via de secretaris van het bestuur, Paul van de Kraan, op e-mailadres secretaris@cochaaglanden.nl.

Links:
Haghestein (Zeeheldenkwartier)
Wagenhage (Wagenstraat)
Lange Beestenmarkt  / Zuidwal

Bijlagen:
Enqueteformulier nieuwe leden/belangstellenden
Tekst jaarverslag 2013 en werkplan 2014
Brief aan leden m.b.t. Wagenhage
Verslag werkvergadering met WOM-SOC
Verslag werkvergadering met Bewonerscommissie Wagenhage