Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Interview met Skye, coordinator genderdiversiteit

International Day of Transgender Visibility

Hallo, Skye! Vertel eens iets over jezelf.
Hallo! Ik ben Skye. Ik ben 24-jaar oud en non-binair. Ik studeer Asian Studies aan de Universiteit Leiden en ik woon ondertussen zes jaar in Den Haag. Ik heb Philautia als haar eerste assessor zien groeien van een klein project tot een goed geïntegreerd onderdeel van het Haagse studentenleven. Nu dat avontuur klaar is begin ik binnenkort als eerste coördinator genderdiversiteit bij COC Haaglanden.

Toen je hier begon was Philautia net begonnen, wat motiveerde je om je in te zetten bij het COC?
Vrijwel mijn hele coming-out proces heeft hier in Den Haag plaatsgevonden. Een groot deel van dat proces heeft in of rond het COC plaatsgevonden, dus voelde het natuurlijk om leeftijdsgenoten diezelfde ondersteuning te bieden.

Toen ik in contact kwam met het COC was ik net uit de kast als non-binair en ik had het idee dat ik bij het COC een groep gelijkgestemde mensen kon vinden. Ik zat daarvoor niet echt in de ‘queer sphere’. Ik vind het leuk om mensen op een manier te ontmoeten waarbij ik ook andere mensen kan helpen. Ik ben het meest blij als ik achter de schermen kan werken.

In die trant, waar kijk je het meest naar uit als coördinator genderdiversiteit?
Mensen helpen. De manier waarop de functie aan mij is voorgelegd laat heel veel ruimte voor zaken van het verstrekken van informatie tot het opzetten van een ‘safe-space’ waar mensen ook werkelijk geholpen kunnen worden met (mentale) gezondheidsproblemen als gevolg van hun gender. Ik ben heel enthousiast om mensen hulp te bieden die ik zelf niet heb gekregen tijdens mijn proces.

Afsluitend, COC Haaglanden bestaat bijna 75 jaar. Wat hoop je dat de komende 75 jaar gaat betekenen voor COC?
Dat we weer actief worden in activisme. Ik zou zelf heel graag zien dat we weer actiever gaan vechten voor diversiteit. Het homohuwelijk is nu een ding, maar wettelijk blijft er nog veel over om adoptie voor queer personen makkelijker te maken en ook sociale acceptatie van genderdiverse personen te versterken. Ik hoop dat we op een duurzamere manier om kunnen gaan met onze leden en kunnen groeien tot een organisatie die in het middelpunt staat van het Haagse queer leven. Lokaal zou ik graag zien dat we meer handvatten bieden voor de queer community.

Hello, Skye! Why don’t you tell us who you are?
Hiya! I’m Skye. I’m 24 years old and non-binary. I study Asian Studies at Leiden University and I’ve lived in The Hague for six years now. I was Philautia’s first assessor and in my two years at Philautia, I’ve seen it grow from a small project to a well-known part of student life in The Hague. So that was that adventure, and now the next one will be a tenure as first coordinator of gender diversity at the COC.

What motivated you to start volunteering at the COC?
Almost my entire coming-out process, first as gay, then as non-binary, has taken place in The Hague. Before joining the COC I wasn’t really a part of the queer sphere, so a lot of the coming to terms with myself and finding acceptance has taken place in or around the COC. It felt natural for me to offer my peers that same experience. When I just came in contact with the COC I was just out as non-binary and I had the idea that the COC was a place where I could find some like-minded people with similar experiences. This turned out to be the case so I wanted to help out. Helping people out, especially behind the scenes is something that makes me happy.

So what are you most looking forward to as coordinator of gender diversity?
Helping people. The way the position was described to me sounded as though there was a lot of space to improve the accessibility of information, safe spaces, and the improvement of (mental) healthcare for gender-diverse people in The Hague. I’m very enthusiastic to help other people get the information and help that I lacked in my process.

Lastly, COC Haaglanden will soon celebrate its 75th anniversary. What do you hope the coming 75 years will bring for us?
I hope we’ll become more engaged in activism again. I’d love to see the COC fighting again for diversity. Same-sex marriage is a thing here now, but there remains so much to be done like improving the acceptance of gender-diverse groups in society, to make adoption for prospective queer parents easier, acknowledging and helping bipoc queer people, and so on. I hope we can interact with COC members in a more sustainable manner and see it grow into an organisation that’s once again smack in the middle of The Hague’s queer life, that offers support to all members of the local queer community.

Gepubliceerd:
19 april 2021
Categorie:
Transgender
Tags: