Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vacature coördinator voorlichting M/V/X

Vacature | Job opening

Coördinator voorlichting COC Haaglanden M/V/X voor 16 uur

COC Haaglanden:

COC Haaglanden zet zich al bijna 75 jaar lang in voor een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. In het kader hiervan biedt COC Haaglanden onder andere ruim 45 jaar voorlichting over seksuele diversiteit en hulpverlening in de vorm van maatschappelijk werk.

Wij zoeken voor 16 uur een voorlichter die samen kan werken met het team voorlichting en de andere coördinator.

Waarom is voorlichting over seksuele diversiteit op scholen belangrijk?

De school is vaak geen veilige plek voor scholieren om uit de kast te komen. LHBTIQ- leerlingen krijgen regelmatig met negatieve reacties te maken. De voorlichtingslessen zijn een effectieve manier om vooroordelen bespreekbaar te maken. En daarmee draagt het bij aan een veilige en open sfeer in de klas en op de school.

Voor wie is de voorlichting?

De voorlichtingen vinden voornamelijk plaats in het voortgezet onderwijs en sinds 2014 aan basisscholen. De lessen zijn aangepast aan het onderwijsniveau. In het voortgezet onderwijs gaat het voornamelijk over seksuele en genderidentiteit en in het basisonderwijs betreft het met name de thema’s liefde en samenleven.

Afdeling:

De afdeling voorlichting vaart al enige jaren op een zeer ervaren, enthousiaste en diverse groep vrijwilligers die affiniteit hebben met de LHBTI c.q. Queer gemeenschap, bijvoorbeeld doordat ze zelf deel uitmaken van onze community of een familielid hebben die tot de doelgroep behoort. Ze worden voortdurend geschoold om hun professionaliteit te vergroten.

Voorlichting is een van de essentiële aspecten van het werk van COC Haaglanden.

De afdeling voorlichting van COC Haaglanden onderscheidt zich door hun ruime expertise, voorlichting op maat en een weloverwogen samengesteld lespakket. Tijdens de voorlichtingen komen verschillende aspecten van het onderwerp homoseksualiteit aan bod. De scholieren worden uitgedaagd om over genderidentiteit en seksuele diversiteit na te denken. Ze krijgen informatie over de maatschappij, religie, discriminatie, cultuur, pesten/schelden en vooroordelen. Tijdens interactieve lessen spelen de ervaren voorlichters in op vragen en ideeën die in de klassen leven. Diverse werkvormen worden ingezet om het gesprek op gang te brengen. De duur en toegepaste methode worden aangepast aan de te voorlichten groep en de vraag van de school.

Functie omschrijving:

 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en geven van voorlichtingsbijeenkomsten aan het MBO, voortgezet onderwijs en basisscholen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de werkgroep voorlichting van COC Haaglanden (bestaande uit ruim 25 vrijwilligers). Je bent in staat ze te inspireren en te begeleiden en te luisteren.
 • Je bent verantwoordelijk voor het bedenken van een LHBTIQ-vriendelijk(er) schoolbeleid en het uitbreiden en inbedden opzetten van een Gender & Sexuality  Aliances (GSA) in de regio Haaglanden (nader in te vullen tussen de twee aan te stellen voorlichters)
 • Je organiseert GSA meetings en voorlichtingen in de regio voor GSA’s en scholen (groepen) die een GSA willen starten
 • Je bet in staat het netwerk van scholen en partners uit te breiden en te onderhouden
 • Je overlegt en werkt samen met partners en gemeenten tijdens (actie) dagen zoals Paarse Vrijdag, Coming Out Dag en de week van de Lentekriebels en andere
 • Je legt verantwoording af aan en houdt contact met het bestuur via een bestuurslid met voorlichting in portefeuille en spreekt regelmatig met het gehele bestuur over de ervaringen en plannen.
 • Je voert een (financiële) administratie waar i.v.m. de subsidieverleners rekenschap kan worden afgelegd van de werkzaamheden en kosten.
 • Je maakt werk- en beleidsmatige plannen, verslagen en overzichten in overleg met het team en het bestuur.
 • Je zet je actief in voor het implementeren van de Code Goed Gedrag van het COC.

Profiel:

 • Je bent in staat zowel jouw voorlichters als docenten te trainen in het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit met (bi- culturele) leerlingen.
 • Je bent in staat relaties op te bouwen met relevante instanties zoals scholen,  instellingen en organisaties.
 • Je bent in staat om de visie van COC Haaglanden ten aanzien van ondersteuning aan onderwijsinstellingen vorm te geven en uit te dragen.
 • HBO denk en werkniveau.
 • Je bent een innovatiegerichte en motiverende teamspeler.
 • Je bent creatief in het bedenken van werkvormen.
 • Je hebt een ondernemende mentaliteit.
 • Je bent communicatief zeer vaardig.

Wat hebben wij te bieden:

 • Aanstelling geschiedt voor 16 uur per week in eerste instantie voor de duur van 1 jaar met perspectief op verlenging.
 • Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk
 • We bieden een contract aan voor één jaar en daarna eventueel een vast contract.
 • Salariëring nader te bepalen.

Voor informatie over de functie of over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Belinda Bantje (aspirant-) voorzitter of Ton van Zeeland, secretaris: op onderstaand e-mailadres.

Sollicitaties kunt u voor 15 maart 2021 sturen, ook aan onderstaand mailadres:

secretaris@cochaaglanden.nl

COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag

Gepubliceerd:
1 april 2021
Categorie:
Vacatures, Voorlichting
Tags:
, ,