Per direct is het COC Haaglanden op zoek naar een enthousiaste Coördinator voor de werkgroep Vrijwilligersbeleid.

Profiel van de werkgroep:
De werkgroep Vrijwilligersbeleid richt zich op het tot stand brengen van en uitvoering geven aan het Vrijwilligersbeleid.

Wij zoeken:
De werkgroep Vrijwilligersbeleid is op zoek naar een coördinator voor de werkgroep.

Taken en verantwoordelijkheden Coördinator werkgroep Vrijwilligersbeleid:
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het tot stand brengen van het Vrijwilligersbeleid, het plan van aanpak voor werving van vrijwilligers, de inventarisatie van de stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, aantal vrijwilligers, soort werkzaamheden en bij welke werkgroep. Je coördineert de introductie en het plaatsen van (nieuwe) vrijwilligers. Je houdt daarbij rekening met wensen, motivatie en ervaring van de vrijwilliger.

Daarnaast ben je  verantwoordelijk voor het schriftelijk vastleggen van gemaakte afspraken met de vrijwilliger, zoals het vrijwilligerscontract. Je draagt zorg voor begin- en eindtermijn van het contract. Je maakt een periodieke planning voor een evaluatie / tevredenheidsgesprek met de vrijwilligers. Je zet je in voor de positie van de vrijwilliger.  Je stimuleert maatregelen waarin waardering voor de vrijwilliger tot uitdrukking komt en organiseert interne of externe  cursussen / trainingen waar de deskundigheid van de vrijwilliger wordt bevorderd.  Je  regelt de reis- en onkostenvergoedingen. Al deze taken voer je uit onder verantwoordelijkheid en in samenwerking met het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid.

Profiel van de coördinator werkgroep Vrijwilligersbeleid:
De persoon waar wij naar op zoek zijn heeft affiniteit met het COC Haaglanden en beschikt over een grote dosis enthousiasme. Heeft ervaring in vrijwilligerswerk en goede communicatieve eigenschappen. Als persoonlijke eigenschappen is het belangrijk dat je een teamplayer bent, kan omgaan met mensen, relaties op kan bouwen en vertrouwen kan scheppen. Je bent bemiddelend en onderhandelend, in staat om vrijwilligers te motiveren en te  enthousiasmeren met oog voor  de verenigingsbelangen, in staat om feedback te geven en te ontvangen en in staat om met knelpunten, conflicten en weerstanden om te gaan.

Wij bieden:

  • Leuke samenwerking met andere vrijwilligers;
  • De mogelijkheid ervaring op de te doen rondom Vrijwilligersbeleid;
  • Volop ruimte voor eigen inbreng in het beleid;
  • De mogelijkheid externe contacten aan te gaan.

Tijdsinvestering:
De tijdsinvestering is afhankelijk van taken en activiteiten. De werkgroep komt ongeveer twee maal per maand bijeen voor overleg.

Informatie en aanmelden:
Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met de secretaris van COC Haaglanden via 06-34318842, bij voorkeur in de avonduren.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties