Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

7 januari – We zijn vandaag jarig!

Wij zijn jarig! Vandaag bestaat COC Haaglanden 75 jaar! Een kleine geschiedenis in vogelvlucht door Jurgen Schouten:

Op 7 januari 1947 vond in Den Haag onder leiding van Hans Kroesen (1921- 1998, acteur en grafisch kunstenaar) de oprichting plaats van de Louis Couperus Vereniging. Deze bijeenkomst vond plaats op de Laan van Meerdervoort 36 in Den Haag, bij Rolf Botter, eveneens toneelspeler en dichter. De oprichtings- statuten werden op 23 april 1947
vastgesteld. Net als bij de Amsterdamse Shakespeare Club kwam het Haagse initiatief voort uit de lezerskring van het tijdschrift Levensrecht.

In 1949 werd het Cultuur- en Ontspannings Centrum, ofwel het C.O.C. opgericht en waarna de Louis Couperus Vereniging werd omgevormd tot afdeling, net als de Shakespeare Club en initiatieven in andere steden. In 1949 kreeg COC Den Haag haar eerste eigen huisvesting aan de Lijnbaan.

In 1972 was er al sprake van voorlichting over seksuele geaardheid richting scholen, toen nog met tegenwerking van de overheid. In 1975 volgde de oprichting van de Werkgroep Voorlichting, het begin van gestructureerde voorlichting op scholen. Anno 2021 bestaat deze werkgroep nog steeds.

Op 1 mei 1975 werd het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk voor LHBTI+ opgericht in Den Haag bij COC Haaglanden, en onder die vlag zetten wij nog altijd ons werk voort!

Lees hier de volledige versie van Jurgen schouten.

Gepubliceerd:
7 januari 2022
Categorie:
Vereniging
Tags: