Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Vacature algemeen bestuurslid

COC Haaglanden heeft een vacature voor een algemeen bestuurslid. Een algemeen bestuurslid coördineert de in onderling overleg toegewezen werkzaamheden en/of werkgebieden binnen de vereniging en draagt bij aan het tot stand brengen van beleid. Dit gebeurt mede op basis van persoonlijke voorkeur, kennis en ervaring. Het verwachte tijdsbeslag is ongeveer 4 tot 6 uur (variabel) in de week. Bestuursleden werken nauw samen en ondersteunen elkaar zo nodig om hun taken te volbrengen. Verantwoordelijkheden van een bestuurslid kunnen gewijzigd worden naar aanleiding van veranderende behoeften van de organisatie. De algemene ledenvergadering besluit over de benoeming, die geldt voor een periode van twee jaar, met mogelijkheden om maximaal twee maal te worden herbenoemd.

Daarbij horen de volgende activiteiten:

 • Deelnemen aan bestuursvergaderingen
 • Deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering
 • Minstens incidenteel deelnemen aan het sociale verenigingsleven
 • Deelname aan officiële gelegenheden van of namens COC Haaglanden
 • Medeverantwoordelijkheid dragen voor het opstellen van jaarplannen
 • Medeverantwoordelijkheid dragen voor de missie en visie alsmede het meerjarenplan
 • Het helpen uitdragen van de missie / visie van COC Haaglanden
 • Verantwoordelijk voor communicatie met en toezicht op coördinators van activiteiten die aan het algemeen bestuurslid zijn toegewezen
 • Betrokkenheid bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers voor activiteiten die aan het algemeen bestuurslid zijn toegewezen
 • Zorg dragen voor de tijdige aanlevering van werkplannen en begrotingen in overleg met de penningmeester
 • Zorg dragen voor de tijdige aanlevering van jaarverslagen in overleg met de secretaris
 • (Incidenteel) deelnemen aan vergaderingen van werkgroepen (indien relevant vanwege toegewezen werkzaamheden en/of werkgebieden)
 • Mede toezien op de naleving van de Code Goed Gedrag
 • Deelnemen aan activiteiten voor team building

Wij vragen:

 • Minimaal MBO werk- en denkniveau
 • Ervaring met het werken met vrijwilligers
 • Affiniteit met de doelgroepen van COC Haaglanden
 • Een inclusieve houding ten aanzien van mensen met een grote diversiteit aan achtergronden
 • Bij voorkeur woonachtig in de regio Den Haag
 • Enige (aantoonbare) ervaring met financiën/budgetten

Benodigde competenties:

 • Communicatief (in woord en schrift) en sociale vaardigheden
 • Analytisch vermogen
 • Besluitvaardigheid
 • Integriteit
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Stressbestendigheid
 • Bruggenbouwer
 • Proactieve houding

Wij bieden:

 • Grote mate van zelfstandigheid
 • Uitdagende werkomgeving met een betrokken team van vrijwilligers (bestuur, coördinatoren), leden en professionals
 • Breed netwerk binnen de LHBTI – gemeenschap en partnerorganisaties / -instellingen
 • Waardering vanuit de vereniging voor je inzet

COC Haaglanden

De vereniging dient een algemeen belang en heeft als doel: het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het COC Haaglanden is een vrijwilligers­organisatie, maar heeft voor een aantal taken professionele krachten in dienst.

Heb je belangstelling voor de vacature, stuur dan je CV en motivatiebrief voor 9 januari 2021 naar secretaris@cochaaglanden.nl. Je kunt ook mailen voor meer informatie.

Gepubliceerd:
12 december 2020
Categorie:
Vacatures, Vereniging
Tags:
, ,