Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Werkgroep Ouderenbeleid

Oudere homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders kunnen niet altijd hun leven vormgeven zoals zij dat wensen. De werkgroep Ouderenbeleid richt zich op LHBT-ouderen vanaf 55. Onze activiteiten:

  • Trainen van ouderenadviseurs en ‘roze ouderen’ ambassadeurs en organiseren van bijeenkomsten voor verzorgend personeel en management van verzorgingshuizen, en het opzetten van een bewustwordingsprogramma voor eerstelijns hulpverleners;
  • Benaderen van zorginstellingen en thuiszorgorganisaties voor het organiseren van de Roze Loper activiteiten;
  • Organiseren van een jaarlijks symposium samen met partners.
  • Aanleggen en onderhouden van een netwerk binnen de Gemeente Den Haag en randgemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk terrein. Doel : het opzetten van een sociale ouderenkaart in samenwerking met het Maatschappelijk Werk binnen COC Haaglanden
  • opzetten gerichte reclame- en wervingscampagne voor diverse doelgroepen LHBT-ouderen.

In 2015 heeft de werkgroep ouderen een bijdrage geleverd aan het Uitvoeringsprogramma 2015-18 van de Haagse Emancipatienota , in de vorm van de passage ‘Roze Ouderen’.

In oktober 2015 organiseerde de werkgroep het ‘Roze Ouderencongres’ gedurende de Maand van de Vitaliteit.

Download Brochure Ouderencongres

Zilveruitjes 5 juni

Gepubliceerd 01-06-2022

De volgende Zilveruitjes bijeenkomst is op zondag 5 juni 2022 . Vanaf 15.00 uur ben je welkom en de bijeenkomst duurt tot maximaal 21.00 uur. Tijdens het Zilveruitje kun je ...

Lees meer

Zilveruitje 15 mei 2022

Gepubliceerd 10-05-2022

Vanaf 15.00 uur ben je welkom. De bijeenkomst duurt tot maximaal 21.00 uur. Tijdens het Zilveruitje kun je gebruik maken van een maaltijd voor de prijs van € 7,50. Deze zondag ...

Lees meer

1e paasdag bijeenkomst Zilveruitjes

Gepubliceerd 12-04-2022

Eindelijk was het dan weer zover. De 1e bijeenkomst van de zilveruitjes was met 25 personen een gezellige bijeenkomst. Verhalen ophalen van de afgelopen periode, plannen maken ...

Lees meer

Zilveruitjes: 'we gaan weer starten'

Gepubliceerd 20-03-2022

Zilveruitjes gaat weer beginnen met de activiteiten en wel vanaf zondag 3 april 2022. Vanaf deze datum is er iedere 1e en 3e zondag van de maand een vooral gezellige ...

Lees meer

Gypsies bij Roze Soos Samen

Gepubliceerd 10-11-2021

Op zondag 14 november van 16:00 tot 20:00 uur organiseert Dienstencentrum Copernicus in het kader van Roze Soos Samen: Gypsy. Bezoekers worden gastvrij ontvangen door de ...

Lees meer

Ernesto Rozendal overleden

Gepubliceerd 08-09-2021

Dinsdag 7 september is Ernesto Rozendal, kort na zijn 65e verjaardag, overleden. Ernesto was tot op het laatst een actieve vrijwilliger bij COC Haaglanden. Hij organiseerde, tot ...

Lees meer

LHBTI+ groepswonen informatiebijeenkomsten

Gepubliceerd 31-08-2021

Op 21 januari 2021 heeft de Haagse Gemeenteraad de motie "Onderzoek naar woonvormen queer ouderen" aangenomen. Daarbij is aan het College van B & W verzocht om, samen met ...

Lees meer

Oud(er) Roze ontmoet Queer

Gepubliceerd 07-02-2020

Roze Soos Samen is een maandelijkse soos in Dienstencentrum Copernicus in Segbroek voor oudere homo's en lesbiennes en al hun vrienden. Er is gezelligheid, optredens door ...

Lees meer

Nooit meer in de kast

Gepubliceerd 16-10-2018

‘Nooit meer in de kast’. Dat was de titel van de tentoonstelling over roze ouderen die Hannah van Herk, op verzoek van het Internationaal hom en lesbisch informatiecentrum en ...

Lees meer

Roze Zaterdag in Wijndaelercentrum

Gepubliceerd 23-09-2018

Opening expositie ‘Nooit meer in de kast’ en optreden koor ‘Vox Rosa’ Wij nodigen u van harte uit voor een gezellige, afwisselende dag met speciale aandacht voor ...

Lees meer

Tour d’Amour: Jezelf kunnen zijn in Leidschendam-Voorburg

Gepubliceerd 20-09-2018

Iedereen in Leidschendam-Voorburg wil veilig, gelukkig en gezond oud worden. Toch durven veel mensen niet zichzelf te zijn. Omdat zij bang zijn om buitengesloten of gepest te ...

Lees meer

Oud en out

Gepubliceerd 22-09-2017

Dienstencentrum Copernicus organiseert op 30 september samen met COC Haaglanden, Stichting Rainbow Den Haag, Vox Rosa en Stichting WOEJ een middag en avond voor oudere "roze" ...

Lees meer

In Zoetermeer komen roze ouderen meer in beeld

Gepubliceerd 09-12-2016

Er moet meer aandacht zijn voor de levensstijl van ‘roze’ ouderen in Zoetermeer. Medewerkers van thuis- en andere zorg- en welzijnsorganisaties moeten zich meer bewust worden ...

Lees meer

Empowerment Roze Ouderen

Gepubliceerd 12-11-2016

Oudere homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders hebben specifieke wensen bij de vormgeving van hun leven. Wie komt aan deze wensen tegemoet? Tijdens de ...

Lees meer

Tour d'Amour

Gepubliceerd 29-09-2016

Op 27 oktober 2016 brengt COC Haaglanden de Tour d'Amour naar de Haagse Hogeschool. Nog te veel roze ouderen durven nog steeds niet zich zelf te zijn in hun eigen woonomgeving. ...

Lees meer