Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

LHBTI+ groepswonen informatiebijeenkomsten

LHBTI+ groepswonen

Op 21 januari 2021 heeft de Haagse Gemeenteraad de motie “Onderzoek naar woonvormen queer ouderen” aangenomen. Daarbij is aan het College van B & W verzocht om, samen met queer belangenorganisaties, te onderzoeken:

  • op welke manier er behoefte is aan deze vorm van wonen;
  • te bezien wat nodig is om dit mogelijk te maken
  • de Raad hierover te informeren.

Het door de Gemeente in 2018 ingestelde Centrum Groepswonen (https://www.centrumgroepswonen.nl) heeft na de bovengenoemde motie overleg gevoerd met Gemeentelijk Domeinmedewerker Emancipatie/Queer, Bi van Guine, in het kader van het Actieprogramma “Queer in Den Haag: veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020-2022“.

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze vorm van wonen en meer wilt weten dan kunt u dit aangeven bij een bestuurslid of coördinator van COC Haaglanden. Wellicht vinden sommige geïnteresseerden het een te hoge drempel om meteen contact te opnemen met Centrum Groepswonen en vinden zij het prettiger om (eerst) binnen COC Haaglanden dit onderwerp te bespreken.

U kunt ook bij Centrum Groepswonen een informatiebijeenkomst bijwonen. Via deze link www.centrumgroepswonen.nl/inschrijfformulier.html kunt u zich aanmelden.

Mooi voorbeeld en uniek in Nederland: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/16/elke-lhbter-zou-zich-af-moeten-vragen-hoe-wil-ik-oud-worden-a4054844

Gepubliceerd:
31 augustus 2021
Categorie:
Ouderen, woongroep
Tags: