Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

In actie voor acceptatie op school

Wat doen wij?

Het COC steunt jongeren die zich actief inzetten voor acceptatie van LHBT’s.
Zo zijn er de Gay-Straight Alliances (GSA’s) waarin heteroseksuele, lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen samenwerken aan een LHBT-vriendelijke school met een tolerante sfeer. Als de school daar niet voor openstaat neemt het Roze-Olifantteam desgevraagd contact op met de schoolleiding.

De Jong&Out community biedt LHBT-jongeren de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en via het GSA-docentennetwerk ontwikkelen leerkrachten ideeën om de acceptatie van homoseksualiteit en transgenders op school te verbeteren.
Natuurlijk zorgt het COC ook voor voorlichting in de klas en hebben we met Expreszo een sterke jongerenorganisatie en een mooi magazine.

Waarom?

Gelukkig hebben veel lesbische meiden, homojongens , biseksuele- en transgender jongeren het leuk op de middelbare school. Toch is de sfeer niet altijd fijn. ‘Homo’ is een veel gebruikt scheldwoord, er wordt gepest en het is vaak moeilijk om uit de kast te komen.

De feiten:

  • Tussen het moment van bewustwording en de coming-out ligt gemiddeld ruim drie jaar
  • De helft van alle middelbare scholieren denkt dat je op school beter niet voor je homoseksualiteit kunt uitkomen
  • De helft van alle middelbare scholieren heeft moeite met openlijke uitingen van homoseksualiteit
  • Ongeveer tweederde van de middelbare scholieren krijgt geen voorlichting over homoseksualiteit
  • Zelfmoordcijfers liggen onder homojongeren tot vijf keer hoger dan onder heterojongeren

Wat is het resultaat?

Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

  • Al meer dan de helft van de middelbare scholen in Nederland heeft een GSA
  • Honderden LHBT-jongeren ontmoeten elkaar maandelijks bij Jong & Out
  • Vrijwilligers van het COC geven jaarlijks meer dan duizend voorlichtingslessen op school
  • Dankzij de belangenbehartiging van het COC wordt voorlichting op school verplicht