Verenigingsdocumenten

Vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met de administratie of met de secretaris van het bestuur.

Lid worden
Wil jij invloed uitoefenen op het bestuur van de vereniging? Als lid wordt je uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering en heb je stemrecht. Zo bepalen we samen wat we belangrijk vinden. Interesse?
Meld je aan als lid! 

Bellen
Dringende vraag? Je kunt ons bereiken op ons telefoonnummer

070-3659090

Voor leden

Hierin staat de belangrijkste informatie voor het bestuur van de vereniging en de rechten en plichten als lid.

De kascommissie controleert of het bestuur en de boekhouding het geld rechtmatig willen uitgegeven en goed hebben verantwoord.

Voor bezoekers

Veiligheid is belangrijk, zowel fysiek als sociaal willen we een fijne plek zijn om te verblijven. Daarom vragen we onze bezoekers om zich te houden aan onze Code Goed Gedrag.

Voor praktische zaken hebben we ons huishoudelijk reglement. Hier staat in hoe de vereniging werkt en welke rechten en plichten je hebt.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2015

AVG en Privacy

Privacyverklaring COC Haaglanden
Al onze verwerkingen, camerabeleid en gegevensopslag

Verwerkersovereenkomst Ledenadministratie Salesforce
Voor leden- en vrijwilligersadministratie in Salesforce

Verwerkersovereenkomst CNE
Voor ledenpassen en drukwerk

Verwerkersovereenkomst NHMB Software – Odoo
Voor gegevens Maatschappelijk Werk en Financiële Administratie

Verwerkersovereenkomst Google Workspace en Google Cloud
Voor mails, documenten en afspraken gedeeld met of opgeslagen door gebruikers van een @cochaaglanden mailadres en account.

Verwerkersovereenkomst Strato
Voor gegevens verstuurd en verwerkt op deze website en de formulieren daarop

Verwerkersovereenkomst Mailchimp
Voor leden en vrijwilligers die nieuwsbrieven ontvangen

Registratie en ANBI-Status

COC Haaglanden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 27184795 en bij de Belastingdienst onder BTW-nr. NL808859870B01. COC Haaglanden is een erkend ANBI (algemeen nut beogende instelling). 

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Deze overeenkomst kan worden gestuurd naar secretaris@cochaaglanden.nl

Ontdek ons aanbod, ga in gesprek