Transcafé Den Haag heet voortaan Gendercafé, omdat genderdiversiteit zich niet in één naam laat vangen. Deze […]
Ben jij student? Ben je op zoek naar een safe space om te praten over LHBTIQ+ […]
Team Voorlichting COC Haaglanden heeft een nieuwe coördinator: Maaike Frankena!Zij gaat ons helpen met het voorbereiden […]
Rainbow & Friends Meeting, een zelfhulpgroep voor alcohol- en drugsverslaafden met een lhbti- achtergrond heeft de […]

Oudere posts