Mede namens de stichting Rainbow Den Haag, vadercentrum Adam en COC Haaglanden nodig ik u uit voor de Haagse première van de documentaire ‘Mijn Kind’. Na de vertoning van de film is er een dialoog in aanwezigheid van de regisseur en enkele acteurs.

“Mijn Kind” is een documentaire, geregisseerd door Can Candan, over een zeer moedige en inspirerende groep van moeders en vaders in Turkije , ouders van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen. Ze hebben niet alleen de moeilijke weg afgelegd om hun kinderen te aanvaarden om wie ze zijn, maar hebben vervolgens besloten hun ervaringen met andere LHBT families en het publiek te delen.

Na afloop van de film praten we  met vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in Den Haag en andere belangstellenden. Is het onderwerp in Den Haag bespreekbaar of is er nog een lange weg te gaan? En wat zijn de ervaringen van Turkse LHBT’s en hun ouders hier?

U bent van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen en deel te nemen aan de aansluitende dialoog. Niet alleen in Turkije is het bespreekbaar maken van de positie van LHBT’s en hun familie uiterst moeilijk. Ook in de Turkse gemeenschap in Nederland ligt het onderwerp gevoelig. De regisseur en enkele acteurs zijn vanuit Turkije overgekomen om tijdens deze avond hun ervaringen met u te delen en uw vragen te beantwoorden.

Regisseur Can Candan: “Vanaf het moment dat we besloten om deze film te maken, in het najaar van 2010, zijn tientallen LHBT personen gedood in Turkije, en honderden elders in de wereld. We moeten het geweld tegen en discriminatie van LHBT’s nu stoppen. In deze fundamentele strijd voor mensenrechten, kunnen we veel leren van deze moedige en inspirerende ouders”.

Graag ontvangen wij u op:

zaterdag 30 november a.s. vanaf 16.00 uur
in theater Vaillant (Gele Zaal)
aan de Hobbemastraat 120 te Den Haag.

Wij stellen het op prijs wanneer u deze uitnodiging wilt doorsturen aan uw leden en/of achterban of andere belangstellenden. In de bijlagen vindt u het programma en een korte beschrijving van de documentaire.

Klik hier voor de trailers van de film.
Klik hier voor nadere informatie over de film en haar makers (Engelstalig)
Klik hier voor informatie in het Turks.

Gezien de beperkte capaciteit van de zaal en het bestellen van de buffetmaaltijd verzoeken wij u zich aan te melden bij Paul van Dort, email paulvandort@discriminatiezaken.nl, of telefonisch: 070- 302 86 86.

Wij hopen u op 30 november a.s. te mogen begroeten!

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts