[ngg src=”galleries” ids=”25″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

[nl_en_switch]

[language_start language=nl]

Op 4 mei staan we stil bij de gevallenen en onze vrijheid. Vanwege coronaregels heeft de herdenking ook dit jaar een ander karakter, maar wij willen deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daar is het onderwerp te belangrijk voor.

Juist voor #LHBTIQ+ mensen heeft de herdenking een extra lading en betekenis, die doorgaat naar de dag van vandaag en in internationaal verband zeer relevant is.

Wij hebben een aantal sprekers bereid gevonden om hierover iets te zeggen:

  • Adriana van Dooijeweert (voorzitter College voor de Rechten van de Mens);
  • Sandro Kortekaas (voorzitter LGTB Asylum Support);
  • Ricardo Lemmer (voorzitter Black Queer Holland);
  • Bert van Alphen (wethouder emancipatie Gemeente Den Haag) draagt een gedicht voor.

De online herdenking is op dinsdag 4 mei vanaf ca 19:30 te volgen via het YouTubekanaal van Internationaal Homomonument: https://www.youtube.com/channel/UC2g8rU-xV5wzJyVtwegwKfw
Het nadrukkelijke verzoek is om dit jaar thuis te blijven en niet te verzamelen bij het monument voor de 2 minuten stilte. Dit in verband met de coronaregels. Wij vragen ieders begrip hiervoor.

Lees ook dit interview met Ton van Zeeland, bestuurslid van de stichting Internationaal Homomonument Den Haag.

[language_end]

[language_start language=en]

On 4 May we will reflect on the fallen and our freedom. Because of the corona pandemic, this year’s commemoration also has a different character, but we do not want to let this day pass unnoticed. The subject is too important for that.

Especially for #LGBTIQ+ people, the commemoration has an extra charge and meaning, which continues to this day and is very relevant internationally.

The following speakers will participate:

  • Adriana van Dooijeweert (chairperson of the Netherlands College for Human Rights);
  • Sandro Kortekaas (chairperson LGTB Asylum Support);
  • Ricardo Lemmer (chairperson Black Queer Holland);
  • Bert van Alphen (alderman for Emancipation of the city of The Hague).

The online commemoration can be followed on Tuesday 4 May from about 19:30 via the YouTube channel of Internationaal Homomonument: https://www.youtube.com/channel/UC2g8rU-xV5wzJyVtwegwKfw

The emphatic request is to stay at home this year and not to gather at the monument for the 2 minutes of silence. This in regard to the corona rules. We ask everyone’s understanding for this.

Also read this interview with Ton van Zeeland, boardmember of Internationaal Homomonument Den Haag.

[language_end]

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts