Wij zijn jarig! Vandaag bestaat COC Haaglanden 75 jaar! Een kleine geschiedenis in vogelvlucht door Jurgen Schouten:

Op 7 januari 1947 vond in Den Haag onder leiding van Hans Kroesen (1921- 1998, acteur en grafisch kunstenaar) de oprichting plaats van de Louis Couperus Vereniging. Deze bijeenkomst vond plaats op de Laan van Meerdervoort 36 in Den Haag, bij Rolf Botter, eveneens toneelspeler en dichter. De oprichtings- statuten werden op 23 april 1947
vastgesteld. Net als bij de Amsterdamse Shakespeare Club kwam het Haagse initiatief voort uit de lezerskring van het tijdschrift Levensrecht.

In 1949 werd het Cultuur- en Ontspannings Centrum, ofwel het C.O.C. opgericht en waarna de Louis Couperus Vereniging werd omgevormd tot afdeling, net als de Shakespeare Club en initiatieven in andere steden. In 1949 kreeg COC Den Haag haar eerste eigen huisvesting aan de Lijnbaan.

In 1972 was er al sprake van voorlichting over seksuele geaardheid richting scholen, toen nog met tegenwerking van de overheid. In 1975 volgde de oprichting van de Werkgroep Voorlichting, het begin van gestructureerde voorlichting op scholen. Anno 2021 bestaat deze werkgroep nog steeds.

Op 1 mei 1975 werd het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk voor LHBTI+ opgericht in Den Haag bij COC Haaglanden, en onder die vlag zetten wij nog altijd ons werk voort!

Lees hier de volledige versie van Jurgen schouten.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts