Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

Vecht mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Diversiteitsdiner

Mooi Welzijn organiseert in samenwerking met de Boro en COC Haaglanden een diversiteitsdiner, met als thema: seksuele en gender diversiteit. Het thema dient als leidraad voor het gesprek. Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI’s) voelen zich veilig in hun eigen wijk. Gemeente Den Haag wil dat iedereen zich thuis voelt in de wijk en zichzelf kan zijn.

Hoe werkt het diversiteitsdiner?
Kennismaken met stadsgenoten waarmee u anders niet zo snel in contact zou komen. Oftewel: het diversiteitsdiner. De gesprekken vinden plaats in gevarieerde samengestelde groepen van 6 à 8 personen. Tijdens het gesprek wordt er een diner genuttigd. Aan elke tafel zit er een gespreksleider die bekend is met het thema ‘seksuele en gender diversiteit’. De gespreksleider heeft een centrale rol in de dialoog. Het is de taak van de gesprekleider om ervoor te zorgen dat iedereen zich op hun gemak voelt en het gesprek geanimeerd blijft.

Het diversiteitsdiner vindt plaats op vrijdag 29 november 2019 van 17.30 tot 19.30 uur, op een nader te bepalen centrale locatie in stadsdeel Escamp.

Aanmelden kan via a.manraj-abdoel@mooiwelzijn.nl of telefonisch 06-24957344

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 29 november 2019!

Gepubliceerd:
22 oktober 2019
Categorie:
Algemeen
Tags: