Geacht COC-lid,

Het bestuur van COC Haaglanden nodigt je van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van COC Haaglanden.

Deze wordt gehouden op woensdag 12 december 2018 in het verenigingspand aan het Scheveningseveer 7 te Den Haag, aanvang is 20.00 uur.

De agenda en bijlagen zijn digitaal verzonden aan de leden met een (bij ons bekend) emailadres. Je kunt de bijlagen behorend bij de agendapunten hieronder vinden en downloaden.

Op de agenda staan onder andere diverse werkplannen en de begroting voor 2019. Ook worden er enkele bestuursbenoemingen en een wijziging van het huishoudelijk reglement voorgelegd. Voor we met de formele vergadering beginnen, besteden wij aandacht aan de benoeming van Kim Waanders tot lid van verdienste. Dit is in de vorige algemene ledenvergadering bekrachtigd.

Heb je vragen of opmerkingen over de stukken of andere onderwerpen? Laat die dan van tevoren aan ons weten! Stuur een mail naar de secretaris via secretaris@cochaaglanden.nl, graag voor 4 december 2018. Dat geeft ons de kans ons goed voor te bereiden. Op verzoek kunnen de vergaderstukken ook per post worden toegestuurd.

Het bestuur hoopt je op 12 december a.s. te mogen begroeten!

Namens het bestuur.
Met vriendelijke groet,

Paul van der Kraan
Secretaris

Documenten:

Uitnodiging ALV en agenda
Bijlage 1 Verslag ALV 2018-09-19
Bijlage 2 Werkplannen 2019
Bijlage 3 Begroting 2018 vs 2019
Bijlage 4 Jaarrekening COC Haaglanden 2017
Bijlage 5 Addendum Huishoudelijk Reglement
Bijlage 6 Voordracht bestuursleden

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts