Op woensdag 24 mei 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! We vergaderen in de Capelzaal aan het Scheveningseveer 7.

Tijdens deze vergadering blikt het bestuur met de leden terug en vooruit. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de jaarrekening en het jaarverslag 2016. Daarnaast leggen wij u de (concept)begrotingen voor 2017 en 2018 voor en een voorstel tot statutenwijziging. Hierin krijgt de Code Goed Bestuur beslag.

De voorzitter stelt zich herkiesbaar voor een tweede bestuurstermijn, ook dragen wij twee aspirant-leden voor ter versterking van het bestuur. Wij hopen u op 24 mei te begroeten!

Onderstaand vindt u de oproepingsbrief en de agenda met bijlagen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris.

Oproepingsbrief en de agenda

Bijlage 1: Concept-verslag ALV d.d. 14 december 2016
Bijlage 2: Jaarrekening 2016
Bijlage 3: Jaarverslag 2016
Bijlage 4: Begroting 2017  en notitie
Bijlage 5: Concept-begroting 2018
Bijlage 6: Herverkiezing, benoeming en aftreden bestuursleden
Bijlage 7: Notitie inzake statutenwijziging
Bijlage 8: Conceptakte statutenwijziging COC Haaglanden
Bijlage 9: Toestemmingsbrief COC Nederland inzake statutenwijziging

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts