Het bestuur van COC Haaglanden nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van COC Haaglanden.

Deze wordt gehouden op woensdag 24 juli 2019 in het verenigingspand aan het Scheveningseveer 7 te Den Haag. De ALV vangt aan om 20.00 uur.

De agenda en bijlagen vindt u onder dit bericht.

Om de ALV in goede banen te leiden hebben wij tijdens het bemiddelingsgesprek besloten een onafhankelijke voorzitter in te schakelen. Arthur Schellekens, Directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken, hebben wij bereid gevonden de vergadering te leiden als technisch voorzitter.

Op de agenda staan onder andere de voortgang van de statutencommissie. Ook worden enkele bestuursbenoemingen aan u voorgelegd. Onderstaande personen hebben zich kandidaat gesteld:

Heeft u vragen of opmerkingen over de stukken of andere onderwerpen? Laat die dan van tevoren aan ons weten en stuur dan graag voor 15 juli a.s. een mail naar secretaris@cochaaglanden.nl Dat geeft ons de kans ons goed voor te bereiden. Op verzoek kunnen de vergaderstukken ook voor u bij COC Haaglanden worden klaar gelegd.

Heeft u uw mailadres nog niet aan ons doorgegeven? Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen via administratie@cochaaglanden.nl? Wij kunnen u dan sneller en efficiënter op de hoogte houden.

Het bestuur hoopt u op 24 juli a.s. te mogen begroeten!

Bijlagen:

Uitnodiging + agenda
Presentatie Harry Derksen (bijlage 1)
Terugkoppeling ALV bemiddelingsgesprek (bijlage 2)
Introductie Harry Derksen (bijlage 3)
Introductie Peter Scheffer 1-2 (bijlage 4)
Introductie Peter Scheffer 2-2 (bijlage 4)
Introductie Jurgen schouten (bijlage 5)
Introductie Raymond Bosch (bijlage 6)

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts