De restricties zijn voorbij, en wij mogen weer met ons allen samenkomen.
Leden van COC Haaglanden zijn daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op 1 juni vanaf 19:00 uur aan de Scheveningseveer 7. Aansluitend aan de ALV zal er een borrel zijn in het café, om de pridemaand feestelijk te beginnen!

Bent je lid van COC Haaglanden en wil je aanwezig zijn, maar heb je nog geen uitnodiging gehad? Meld u zich dan uiterlijk 29 mei aan bij secretaris Mark Spijker via secretaris@cochaaglanden.nl. Je kan bij hem ook toegang tot de vergaderstukken opvragen.

Met hartelijke groet,
Bestuur COC Haaglanden

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts