De gemeente Delft moet in gesprek gaan en/of blijven met maatschappelijke organisaties over het terugdringen van LHBT-discriminatie. Daar zijn al goede stappen in gezet. Zo is Maatschappelijk Verantwoord Verenigen een gemeentelijk speerpunt. CDA: ‘Praten met elkaar is wel degelijk belangrijk.’

Op de prachtige lentemiddag van 8 maart verzamelen zich ongeveer dertig belangstellenden in sociëteit DWH om in gesprek te gaan met afgevaardigden van alle partijen die deelnemen aan de Delftse gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Die afgevaardigden hebben het zwaar. Niet alleen omdat ze prikkelende vragen en lastige keuzes krijgen voorgelegd, maar ook omdat ze bijna smelten van de warmte op het kleine podium.

Outsite
Delft is een studentenstad. Niet alle studenten staan even vriendelijk tegenover LHBT’s. Studentenpartij STIP maakt zich er sterk voor dat daar verandering in komt. ‘Het gesprek komt op gang in de corpora’, zegt lijsttrekker Anne Viruly. ‘Daar zijn we blij mee. Delft trekt ook studenten uit culturen waar het niet vanzelfsprekend is om uit te komen voor je seksuele gerichtheid. Outsite, de jongerenvereniging van DWH, doet op dit gebied goede dingen.’ Jabco Vreugdenhil van de Christenunie wijst in dit verband op Contrario, de christelijke versie van COC en DWH. ‘Verbinding tussen homo’s en hetero’s vinden wij belangrijk.’

Roze ouderensalons
Maar er wonen ook roze ouderen in Delft. Hoe staat het met hun belangen? Geen van de woonzorgvoorzieningen van zorgorganisatie Pieter van Foreest heeft een Roze Loper. Sjef van Put van de Delftse Ouderenpartij DOP: ‘Ik ga in gesprek met Pieter van Foreest, ik vind dat ze zo’n keurmerk moeten hebben.’ GroenLinks-kandidaat en huidige wethouder Participatie en Duurzame ontwikkeling Stephan Brandligt vindt het een beetje flauw om de instellingen af te rekenen op het wel of niet hebben van een Roze Loper. ‘Pieter van Foreest organiseert wel roze ouderensalons. Het gesprek over LHBT-onderwerpen wordt actief gestimuleerd.’ Er ontbrandt een discussie over het nut van een Roze Loper, als toch de verzorgingstehuizen op termijn gesloten worden. VVD-kandidaat Bart Smals: ‘Er blijven wel hulpbehoevende ouderen, dus een Roze Loper blijft nodig.’ Kim Huijpen van D66: ‘De cliënt moet keuzevrijheid hebben als het gaat om huishoudelijke hulp. Daar moet de gemeente oog voor hebben bij de aanbesteding.’ SP-kandidaat Tom Zonneveld: ‘Op mij kun je rekenen. Maar er is steeds minder geld.’ Ook bij dagbesteding moet er aandacht zijn voor dit onderwerp, vindt PvdA-kandidaat Anco Sesselaar. ‘Je ziet soms dat bij klaverjassen mensen wordt buitengesloten.’

Hokjes
Uit het publiek komt de oproep om religieuze organisaties die anti-homostandpunten hebben, geen subsidie meer te geven. De aanwezige kandidaten herkennen het probleem niet. ‘We subsidiëren geen organisaties die homohaat prediken’, zeggen GroenLinks en STIP. Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft zegt dat christelijke partijen wel degelijk subsidie krijgen. ‘Die partijen doen aan homohaat.’ Daar reageren Milène Junius (CDA) en Vreugdenhil (CU) fel op: ‘Dat is een belachelijke insinuatie.’ Fatima van de Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing is afkomstig uit de moslimwereld. Zij voelt zich ook aangesproken. ‘Van de islam mag je niet iemand dwingen om homo of hetero te zijn. Homohaat heeft niet met religie te maken. We moeten respect hebben voor elkaar.’ Smals (VVD): ‘Seksuele voorkeur is een uiting van het individu, religie maakt niet uit.’ Junius (CDA): ‘Het gaat wel om verbinding. Het individualisme is doorgeslagen.’ Aad Meuleman van Stadsbelangen: ‘We moeten elkaar niet in hokjes duwen. Wij behartigen de belangen van iedereen.’

Subsidie
Ten slotte komt de vraag op of Delft na het aflopen van de Koplopersubsidie nog middelen zal uittrekken voor homobeleid. Dat blijkt een heikel punt. GroenLinks wil niet automatisch geld verstrekken aan homo-organisaties. ‘Alles wat alleen werkt met subsidie, is niet duurzaam. Sommige projecten kunnen door andere partijen worden opgepakt.’ Die andere partij kan heel goed DWH zijn. Viruly (STIP):‘We zullen niet alle activiteiten subsidiëren. Maar als DWH een project uitvoert op ons verzoek, komt daar natuurlijk geld voor.’

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts