In het Atrium van het Haagse stadhuis is donderdagavond 3 maart het eerste Haagse Regenboog Stembusakkoord ondertekend. Vertegenwoordigers van tien politieke partijen hebben hiermee beloofd zich extra in te zetten voor de LHBTI+-gemeenschap in de gemeente Den Haag.

Marion Tahapary Keislair, voorzitter van COC Haaglanden: “Met dit stembusakkoord hopen wij dat de politiek een tandje bijzet voor de Regenbooggemeenschap. Niet alleen verwachten wij een inclusief gemeentelijk beleid, maar er moet actief gewerkt worden aan veiligheid en antidiscriminatie. Ook jongeren hebben extra steun nodig, niet alleen in het onderwijs, maar ook in de jeugdzorg.”

In het akkoord zijn ook afspraken opgenomen over het steunen van kwetsbare groepen en over zichtbaarheid. Meer zichtbaarheid in de samenleving leidt tot acceptatie.

De COC-voorzitter wil de vinger aan de pols blijven houden: “In dit stembusakkoord, maar ook in het recente verkiezingsdebat, hebben partijen een hoop zaken toegezegd. COC Haaglanden blijft de Haagse politiek volgen om te zien of ze hun beloftes waarmaken. Over twee jaar maken wij een tussenbalans op van de resultaten en dan komen wij weer langs bij de partijen.”

Het Haags Roze Stembusakkoord is getekend door 50+, CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en VVD.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts