Den Haag, 15 januari 2020,

LHBT inwoners van Den Haag voelen zich steeds minder veilig op straat en in hun privéomgeving. Uit onderzoek door het Ministerie van Justitie blijkt dat 7 op de 10 LHBT-ers te maken krijgt met geweld of pesterijen. Omarmd of hand-in-hand wandelen kunnen zij niet zonder zich zorgen te maken over hun veiligheid. Ook bij het uitgaan en sporten kunnen zij zich niet voldoende uiten op gelijkwaardige wijze als niet-LHBT’ers. En het zelfmoordcijfer onder LHBT-jongeren is vijf keer hoger dan onder niet-LHBT-jongeren (SCP 2010). 

In de woonomgeving is regelmatig sprake van onacceptabel gedrag door mensen die de gelijke rechten en vrijheden niet accepteren. Waar de situatie zou moeten verbeteren, ervaren sommige LHBT-ers achteruitgang.

Als het gaat om het melden van discriminatie, belediging, pesten, bedreiging en geweld, hebben LHBT-ers toenemend het gevoel dat het zinloos is om bij de overheid aan te kloppen. Zo mag het niet verder gaan.

Daarom moet de nieuwe burgemeester van Den Haag op dit onderwerp een sterke kandidaat zijn. LHBTI belangenorganisatie COC Haaglanden heeft de gemeente aanbevelingen gestuurd voor de voorlopige profielschets die op 29 januari wordt besproken door de commissie Bestuur.

De nieuwe burgemeester die deze inwoners van Den Haag de komende jaren nodig hebben, is iemand die niet bereid is om concessies te accepteren als het gaat om het recht op veiligheid, vrijheid en bescherming van de identiteit van Haagse LHBT inwoners. Niet alleen op papier, maar vooral ook in het dagelijks leven. Een Haagse burgemeester die luistert naar geluiden uit de LHBT gemeenschap en hun belangenbehartigers, maar ook op eigen initiatief interactief met hun communiceert en ingrijpt waar en wanneer dat nodig is. Een burgemeester die inziet dat voorbeeld doet volgen en dat binnen het gemeentelijk apparaat verwezenlijkt wil zien, door zelf als werkgever een werkomgeving te creëren waarin acceptatie van LHBT mensen een uitgangspunt is en niet een sluitstuk en te verwachten van gemeenteambtenaren dat zij dit beleid uitdragen.

COC Haaglanden komt sinds 1947 op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuele, biseksuele en transpersonen. We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie in de Haagse regio.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts