door: Thomas van Zijl | 9 oktober 2014

Homoseksualiteit is niet alleen een taboe in het betaalde voetbal, ook amateurverenigingen hebben moeite het thema bespreekbaar te maken. De Haagse voetbalclub SV Erasmus doet het onderwerp niet langer in de ban en werkt aan een eigen homo-acceptatieplan. Secretaris Hans van Vliet hoopt dat zijn vereniging mede daardoor voor iedereen zal voelen als een tweede huis. 

hansvanvlietHet onderwerp homoseksualiteit kwam bij SV Erasmus voor het eerst ter tafel anderhalf jaar geleden, tijdens een discussie over pestgedrag in de jeugd. Daar constateerde Van Vliet dat het wel erg vreemd was dat er van de 500 leden niet een homo zou zijn. “Je kunt me veel vertellen, maar statistisch is dat onmogelijk. De conclusie is dan dus onherroepelijk dat niet iedereen bij deze vereniging zichzelf durft te zijn.”

Ongeveer gelijktijdig lanceerde de KNVB een plan om homoseksualiteit in het voetbal onder de aandacht te brengen. Van Vliet zag een hoop mooie woorden op papier, maar mistte de handvatten waar zijn club concreet mee aan de slag kon. “SV Erasmus is een vereniging uit Den Haag-Zuid. Hier komen talloze culturen samen. Het benoemen van dit onderwerp is moeilijk. Wij moeten van een achterstand komen. Uit het KNVB-plan bleek niet hoe we die konden inhalen.”

Workshops John Blankenstein Foundation
Van Vliet nam contact op met de bond en kwam erachter dat het plan wel degelijk de daad bij het woord voegde, mede via workshops van de John Blankenstein Foundation. Van Vliet: “Zij zijn hier te gast geweest om ons ervan te doordringen hoe belangrijk het is homoseksualiteit op de kaart te zetten. Doen we dat niet, dan kunnen jongeren in een isolement terecht komen. Door hun achtergrond kunnen ze thuis vaak moeilijk over hun seksuele geaardheid praten, laten we er hier op de vereniging dan minder ingewikkeld over doen.”

In de interne nieuwsbrief van de vereniging heeft het bestuur inmiddels aan alle leden laten weten dat het huidige seizoen in het teken staat van normen en waarden. “We hebben gedragsregels opgesteld waarin duidelijk naar voren komt dat we open staan voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur.”

Balanceren op dun koord
Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar Van Vliet en andere bestuursleden balanceren op een dun koord. Ze ontmoeten van een aantal leden de nodige weerstand. “Er zijn mensen die vinden dat we ons niet al te zeer op tolerantie moeten laten voorstaan. Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met de samenstelling van ons ledenbestand. Niet iedereen staat vanuit cultureel en religieus perspectief even open voor homoseksualiteit.”

Het bestuur van SV Erasmus zal haar leden mee moeten krijgen, wil de club slagen in het streven een plek voor iedereen te zijn, ongeacht afkomst en seksuele geaardheid. De voortrekkers in het proces verzamelden zich eind vorig seizoen om met elkaar van gedachten te wisselen, maar een plan van aanpak rolde daar nog niet uit. Dat moet de komende maanden vorm geven.

“Begin juli kwamen we samen met zo’n twintig leden en een aantal geïnteresseerde buitenstaanders. Aan hen zal het niet liggen, maar we zoeken nog naar de juiste instrumenten om juist die silent majority mee te krijgen.” Van Vliet ziet daarbij een cruciale rol weggelegd voor de ouders van jeugdleden. “Ons verenigingskader zal daarover in gesprek moeten gaan, maar eenvoudig is dat niet. Voor ons is de materie en de omgang met dit thema ook nieuw.”

Rol voor de gemeente
De secretaris van SV Erasmus kijkt voor de verwezenlijking van zijn actieplan daarom met een schuin oog naar de gemeente. Dit probleem speelt immers niet alleen maar bij zijn club, er zijn wellicht meer verenigingen die een soortgelijke ambitie hebben. “Ik vind daar een rol weggelegd voor gemeenten om ervoor te zorgen dat niet iedere sportvereniging opnieuw het wiel gaat uitvinden. Breng ons samen en in contact met mensen die weten hoe we op een effectieve manier de dialoog kunnen aangaan. Of met een topsporter die als boegbeeld kan optreden.”

Alleen als dat gebeurt kan het volgens Van Vliet tot een doorbraak komen. “De houding is zeker nog niet overal welwillend en positief, maar de afgelopen jaren is er al veel ten goede veranderd. Het is nu aan verenigingen en gemeenten om een beslissende stap te zetten.”

Voor meer informatie: www.sverasmus.nl. Klik hier voor praktijkverhalen die als doel hebben om homo-acceptatie bespreekbaar te maken

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts