Mensenrechtenactivisten in landen waar homoseksualiteit strafbaar is vaak de pineut


“LHBTIQ+-personen in Armenië zitten in een lastig parket, maar in veel andere landen is
homoseksualiteit strafbaar. Openlijk spreken over je seksuele identiteit leidt daar tot
gevangenisstraffen, of zelfs de dood. Mensenrechtenactvisten die dat aan de kaak stellen worden
vaak lastiggevallen door autoriteiten, wat hun belangrijke werk moeilijk maakt.” Dat zei Mamikon
Hovspeyan, voorzitter van Pink Armenia en het Human Rights House te Yerevan vandaag tijdens de
Dodenherdenking bij het Internationaal Homomonument in Den Haag. Hij kreeg bijval van de
Haagse wethouder Mariëlle Vavier en voorzitter Marion Tahapary-Keislair van COC Haaglanden.
Mamikon, tijdelijk in Nederland is in het kader van het wereldwijde Shelter Cityprogramma van
Justice and Peace, was door Stichting Internationaal Homomonument uitgenodigd om te spreken
over het thema ‘Leven met oorlog, strijden in vrede.’ Hij noemde het een grote eer om bij het
monument te mogen spreken ter gelegenheid van Dodenherdenking. Hij was onlangs nog te zien in
de documentaire ‘Fight or Flight’ op NPO3
.


Hij eindigde zijn speech met een oproep om de Nationale Herdenking niet alleen te gebruiken om stil
te staan bij wie voor ooit voor onze vrijheden hebben gestreden, maar ook om in het heden op te
komen voor de rechten van elke individu, ongeacht diens genderidenteit of seksuele voorkeur, waar
ook ter wereld. “Alleen zo kunnen we samen werken aan een wereld waarin iedereen vrijuit en
zonder angst kan leven. Alleen samen kunnen we een wereld scheppen, waarin ieder mens
gewaardeerd en gevierd wordt voor wie hij is.”
Wethouder Vavier dankte Mamikon in haar speech voor zijn inzet voor queerrechten in Armenië.
“Den Haag staat als stad van Recht en Vrede achter de strijd van activisten als Mamikon. Daarom is
Den Haag ook Shelter City. Wij bieden hen veiligheid, rust, steun en inspiratie. Ik roep iedereen op
om solidair te zijn met mensen die vechten voor de rechten van queers, waar ook ter wereld.” De
wethouder zei verder de Tweede Wereldoorlog te zien als een confronterende les. “Blijf waakzaam,
want leven in vrede en vrijheid is niet vanzelfsprekend en haat en oorlog kunnen altijd overal de kop
op steken.”
Ook COC-voorzitter Marion Tahapary-Keislair waarschuwde in haar bijdrage erop dat de tolerantie in
onze Nederlandse samenleving onder druk staat. Ze refereerde onder andere aan de situatie onlangs
in Eindhoven, waar COC-jongeren onlangs belaagd werden en antihomospreekkoren in
voetbalstadions en de negatieve reactie op de voorleesmiddag door drags. “Laten we in
gezamenlijkheid herdenken in deze internationale stad van recht en vrede. Opdat we aandacht
houden voor elkaar, opdat we samen sterk staan en mogen blijven houden van elkaar.”
Tijdens de herdenking werden de namen genoemd van roze verzetsstrijders uit de Tweede
Wereldoorlog: Frieda Bellinfante, Ru Paré, Niek Engelschman, Sjoerd Bakker en Willem Arondeus.
Hun verzetswerk blijft vaak onderbelicht en verdient aandacht. Marion Tahapary Keislair wees er op
dat op 18 september 1942, vorig jaar 80 jaar geleden een van de grootste massamoordacties
plaatsvond tegen rozedriehoeksgevangen in het toenmalige concentratiekamp Sachsenhausen. “200
van hen werden die dag op verschrikkelijke wijze om het leven gebracht. De link met de huidige tijd
isdat we moeten voorkomen ooit nog dezelfde kant op te gaan. “Elkaar daadwerkelijk als gelijke
behandelen vergt voortdurende aandacht”, aldus Marion.
Mamikon wees er verder op dat de oorlog in Armenië er voor heeft gezorgd dat hervormingen om
rechtspositie van LHBTIQ+ te verbeteren steeds worden uitgesteld. “Het is niet het goede moment”,
hoort hij vaak. Hij wees er in zijn speech op dat in Armenië vorige week nog een politie-inval
plaatsvond in een queervriendelijk club.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts