Donderdag 16 februari jl. overleed Kees van Beek. Kees was binnen het COC Haaglanden jarenlang vrijwilliger en later bezoeker. 

Kees kwam in 1992 bij COC Haaglanden, zat in diverse besturen en vond zijn draai in het café, alwaar hij jarenlang het eetcafé runde.

Toen het werk hem teveel werd bleef hij als bezoeker. Hij was voor velen een baken op de woensdagavond.

We herinneren ons Kees als prettig markante man met een uitgesproken mening, terwijl hij daarbij de ander in hun waarde liet.

We prijzen ons gelukkig Kees in ons COC-pand elke week te hebben mogen ontvangen. Kees, je blijft in onze herinnering. 

Namens ons allen, rust zacht.

Bart Didden.

De afscheidsviering vindt plaats in de kleine aula van crematorium Ockenburgh, Ockenburghstraat 21, Den Haag op donderdag 23 februari om 15:30.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts