Het Haags Platform Seksuele Diversiteit (HPSD) organiseert op 26 oktober a.s. met steun van het stadsdeel Laak een themabijeenkomst  met als titel ‘Kleurrijk Anders Laak’.

Het HPSD heeft als motto dat iedere inwoner van Den Haag een medebewoner met respect bejegent en dat ieder zichzelf mag kunnen zijn, ongeacht etnische afkomst, gender, leeftijd, geloofsovertuiging en seksuele voorkeur.

Het doel van de bijeenkomst is om met in Laak actieve organisaties op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport, migranten- en ouderen te brainstormen over de invulling van (gezamenlijke) activiteiten gericht op het bespreekbaar maken en de acceptatie van seksuele diversiteit in het bijzonder bij Haagse (bi-culturele) inwoners.

In verband met de organisatie wordt het op prijs gesteld als u zich per e-mail aanmeldt voor de bijeenkomst.

Lees hier de volledige uitnodiging en hier het programma.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts