Roze raadsdebat in Delft

Regenboogbeleid voortzetten, ook na afloop van de subsidieperiode, gastlessen over seksuele en genderdiversiteit op alle scholen, inclusief mbo en hbo, samen met de John Blankenstein Foundation en sportorganisaties een goede aanpak ontwikkelen voor LHBTI-acceptatie en beelden van kussende homo-, lesbische en heteropaartjes in Delfts Blauw bij het station. Het Roze Raadsdebat in Delft levert een breed palet aan ideeën op.

In Delft mogen homo’s zichtbaar zijn. Dat kan Delft meer uitdragen, vindt Christine Bel van D66. ‘We hebben als souvenir kussende paartjes in Delfts Blauw, die zijn er ook in homo- en lesbische variant. Laten we die, in het groot, neerzetten bij het station. Zo maken we een statement dat echt iedereen welkom is in Delft.’ Willy Tiekstra van de PvdA omarmt het idee onmiddellijk. ‘We zijn er trots op dat in Nederland homoseksualiteit zichtbaar kan zijn,dat er ministers zijn die openlijk homoseksueel of lesbisch zijn. Daarbij moet je emancipatiebeleid voeren, het moet niet op zichzelf staan.’ Uit de zaal komt de opmerking dat we de vrijheden die we hebben, moeten onderhouden. ‘Dat mag best provocatief zijn.’

Gastlessen
Op het Roze Raadsdebat dat op 3 maart plaatsvindt in DWH in Delft, gaan negen partijen met elkaar in debat onder leiding van Erwin Angad-Gaur, in het dagelijks leven onder meer publicist voor Post online en Joop.nl. Vanuit de zaal wordt er enthousiast meegediscussieerd. Hoewel de politieke partijen van mening verschillen over de aanpak, zijn ze het in grote lijnen wel eens over de noodzaak van goed beleid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI). Zo moeten op alle scholen gastlessen gegeven worden over seksuele en genderdiversiteit. Daar is geld voor nodig en dat moet er zijn, vinden de politici. Volgens Coby de Koning van Stadsbelangen moet dit uit de subsidiesfeer worden gehaald. ‘De middelen moeten rechtstreeks naar de scholen, net als geld voor veiligheid en pestprotocollen.’ Volgens Ingrid Lips van GroenLinks kan het geld beter  naar het COC of DWH. ‘Dan weet je zeker dat het ten goede komt aan gastlessen.’ Niet alleen in het voortgezet onderwijs, ook in het mbo en hbo zouden voorlichtingslessen georganiseerd moeten worden, zegt iemand in de zaal. ‘Zeker als het gaat om opleidingen in de zorg of maatschappelijk werk.’ Dat zijn de meeste politici met de spreker eens. ‘Er zou een hele leerlijn moeten komen’, vindt Sybren van der Velde van STIP.

Ontmoeten
DWH ziet een gezellige en veilige ontmoetingsplek als basis voor LHBTI-emancipatie. Dat is niet iedereen met hen eens. Zo vindt de VVD subsidie voor het organiseren van ontmoetingen met gelijkgestemden niet nodig. ‘Wij geloven in de eigen kracht van mensen’, zegt Dimitri van Rijn (VVD). ‘Gelijkgestemden kunnen ontmoetingen goed zelf organiseren.’  Tiekstra wijst erop dat dat voor ouderen en jongeren anders ligt. ‘Het is belangrijk dat zij weten waar zij elkaar kunnen treffen. De gemeente moet dat ondersteunen.’ Lips vult aan: ‘Wij willen het Regenboogbeleid voortzetten, ook na de subsidieperiode. Het gaat om emancipatie, de doelgroep moet zelf bepalen waar facilitering voor nodig is.’

John Blankenstein Foundation
Ook over het verbeteren van acceptatie in de sport zijn de partijen – na enige discussie – het eens. ‘De John Blankenstein Foundation heeft een goed plan van aanpak, als ik dat zo hoor’, zegt Ineke van Geenen van het CDA. ‘Uitstekend idee om dat te implementeren.’ Maar zo eenvoudig ligt het niet. Want de voorzitter van de John Blankenstein Foundation, Karin Blankenstein, geeft aan dat ze maar moeilijk kan binnenkomen bij sportverenigingen. ‘Voor een kick off hebben we alle sportverenigingen uitgenodigd, maar bijna geen enkele meldde zich aan.’ Daar schrikt Tiekstra van. ‘Ik doe meteen een toezegging ermee aan de slag te gaan.’ Van Geenen wil een kwaliteitscertificaat: ‘Zo kan de gemeente beter nagaan of een vereniging voldoende doet aan acceptatie.’ Bert van der Woerd van de ChristenUnie voegt toe: ‘Het bij elkaar brengen van partijen is een eerste stap. Alles wat de samenleving beter maakt, en niet vanzelf gaat, verdient steun vanuit de overheid.’ Bel: ‘Hoe mensen een hockeywedstrijd willen organiseren is hun zaak, maar uitsluiten kan niet.’ Wim Hamelink (SP) vindt het een interessant discussie: ‘Meestal gaat het over accommodatie. Het is belangrijk dat we ons als gemeente ook op mensen richten.’ Alle partijen willen de John Blankenstein Foundation ondersteunen bij het organiseren van een kick off.

Delftse Hout
Naaktrecreatie in de Delftse Hout is al enige jaren een hot issue. Moet de gemeente naaktrecreatie officieel maken? ‘Het is nu legaal’, zegt Van der Woerd. ‘Daar hoeft geen extra regeling bij. Er moeten wel borden staan met huisregels, zodat je weet waaraan je je te houden hebt.’ Vanuit de zaal komt de opmerking dat naaktrecreatie alles te maken heeft met tolerantie. ‘Sommigen komen er nog steeds niet, sinds de politie in opdracht van de GroenLinks-wethouder daar homo’s ging bekeuren.’ Lips reageert: ‘Daar hebben we inmiddels over gesproken binnen de afdeling. We hebben ons nu uitgesproken voor naaktrecreatie.’

Afrekenen
Over vier jaar staat het LHBTI-beleid in Delft er nog beter voor, als de partijen het voor het zeggen krijgen. ‘We hebben veel informatie opgehaald’, zegt Van Rijn. ‘We zullen organisaties aanspreken op hun verantwoordelijkheid.’

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts