Op 21 januari 2021 heeft de Haagse Gemeenteraad de motie “Onderzoek naar woonvormen queer ouderen” aangenomen. Daarbij is aan het College van B & W verzocht om, samen met queer belangenorganisaties, te onderzoeken:

  • op welke manier er behoefte is aan deze vorm van wonen;
  • te bezien wat nodig is om dit mogelijk te maken
  • de Raad hierover te informeren.

Het door de Gemeente in 2018 ingestelde Centrum Groepswonen (https://www.centrumgroepswonen.nl) heeft na de bovengenoemde motie overleg gevoerd met Gemeentelijk Domeinmedewerker Emancipatie/Queer, Bi van Guine, in het kader van het Actieprogramma “Queer in Den Haag: veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020-2022“.

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze vorm van wonen en meer wilt weten dan kunt u dit aangeven bij een bestuurslid of coördinator van COC Haaglanden. Wellicht vinden sommige geïnteresseerden het een te hoge drempel om meteen contact te opnemen met Centrum Groepswonen en vinden zij het prettiger om (eerst) binnen COC Haaglanden dit onderwerp te bespreken.

U kunt ook bij Centrum Groepswonen een informatiebijeenkomst bijwonen. Via deze link www.centrumgroepswonen.nl/inschrijfformulier.html kunt u zich aanmelden.

Mooi voorbeeld en uniek in Nederland: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/16/elke-lhbter-zou-zich-af-moeten-vragen-hoe-wil-ik-oud-worden-a4054844

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts