In het gemeentehuis van Pijnacker – Nootdorp is maandagavond 14 maart het Regenboog Stembusakkoord ondertekend. Vertegenwoordigers van zeven politieke partijen hebben hiermee beloofd zich extra in te zetten voor de LHBTI+-gemeenschap in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Marion Tahapary Keislair, voorzitter van COC Haaglanden: “Met dit stembusakkoord hopen wij dat de politiek een tandje bijzet voor de Regenbooggemeenschap. Niet alleen verwachten wij een inclusief gemeentelijk beleid, maar er moet actief gewerkt worden aan veiligheid en antidiscriminatie. Ook jongeren hebben extra steun nodig, niet alleen in het onderwijs, maar ook in de jeugdzorg.”

In het akkoord zijn ook afspraken opgenomen over het steunen van kwetsbare groepen en over zichtbaarheid. Meer zichtbaarheid in de samenleving leidt tot acceptatie.

De COC-voorzitter wil de vinger aan de pols blijven houden: “In dit stembusakkoord, maar ook in het recente verkiezingsdebat, hebben partijen een hoop zaken toegezegd. COC Haaglanden blijft de politiek in Pijnacker-Nootdorp volgen om te zien of ze hun beloftes waarmaken. Over twee jaar maken wij een tussenbalans op van de resultaten en dan komen wij weer langs bij de partijen.”

Het Pijnacker-Nootdorp Regenboog Stembusakkoord is getekend door CU, Eerlijk Alternatief, CDA, Partij voor de Dieren, VVD, Progressief Pijnacker-Nootdorp en D66.

In een eerder bericht stond vermeld dat CU/SGP het regenboogstembusakkoord heeft getekend.
Sindsdien heeft de SGP zich hiervan gedistantieerd en ons verzocht CU/SGP te vervangen door CU.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts