Roze raadsdebat in Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp zoekt voor haar LHBTI-beleid aansluiting bij de andere Regenbooggemeenten in de regio en wil komende vier jaar in contact blijven met COC Haaglanden. Het gaat al best goed in de gemeente, maar de partijen zien kansen voor verbeteringen in bijvoorbeeld de sport en ontvangen graag signalen van inwoners.

Op het Roze Raadsdebat dat op 7 maart plaatsvindt in Buurt & Zo in Pijnacker-Nootdorp, gaan negen partijen met elkaar in debat onder leiding van Erwin Angad-Gaur. Het begint met enkele korte ja/nee stellingen om de deelnemers en het publiek op te warmen. “Ken je een transgender?” De verdeling blijkt fiftyfifty te zijn. Ook blijkt een groot gedeelte van de aanwezigen op school nooit voorlichting te hebben gehad over homoseksualiteit en moet een meerderheid bekennen het woord “HOMO!” toch ook wel eens als scheldwoord te hebben gebruikt. De toon is gezet.

Mannenontmoetingsplek
Bij één van de stellingen komt de mannenontmoetingsplek in Ruyven-Noord ter sprake, vaak een “hoofdpijndossier” genoemd. Hoewel de stelling over het waarborgen van de veiligheid van de gebruikers gaat, barst meteen een heftige discussie los:

Frank van Kuppeveld van het CDA: “Zo’n MOP zou er niet moeten zijn. Je kan toch ook elkaar in een café ontmoeten?” Marieke van Bijnen van Progressief Pijnacker-Nootdorp gaat er tegenin: “Als je geen overlast veroorzaakt mag het in de openbare ruimte, dus moet zo’n plek er ook kunnen zijn. En de gemeente moet dan inderdaad de veiligheid waarborgen”. Ilona Jense van de VVD vindt het onvoorstelbaar dat een MOP nog nodig is maar voegt toe: “Als die er dan toch is, dan wel extra inzet van de gemeente om de veiligheid te waarborgen”, en daar sluit ook het CDA zich bij aan.

Symboolpolitiek
Veel gemeenten hebben een regenboogzebrapad om de zichtbaarheid van LHBTI’s te bevorderen, maar Pijnacker-Nootdorp nog niet. Zou die er niet moeten komen? De partijen zijn verdeeld.

Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief: “Het is een beetje symboolpolitiek, maar ik word er wel vrolijk van! Een goed aanknopingspunt om het onderwerp te benoemen wanneer je er met je kind overheen loopt.” Peter Hennevanger van D66 staat niet zo te springen: “Moeten we hier geld in steken? Wat speelt er echt aangaande LHBTI? De gemeente is ervoor om problemen op te lossen.”

Regenboogstad
De Regenboogstedenregeling is een subsidie vanuit het rijk om LHBTI-beleid op lokaal niveau te stimuleren. Hoewel Pijnacker-Nootdorp nu nog geen gebruik maakt van de regeling, is er consensus bij de partijen over het aansluiten bij de Regenbooggemeenten in de omgeving.

Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren is hier een groot voorstander van: “Ik ga dit zeker komende raadsperiode voor elkaar proberen te krijgen.” Ook Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen wil graag meedoen met zo’n regeling vanuit het rijk: “Bij sportverenigingen en onder ouderen is het nog helemaal niet zo geaccepteerd, daar kan aansluiten bij de Regenboogsteden bij helpen”. Rob van der Welle van ChristenUnie-SGP: “Het gaat al best goed, daarom is het belangrijk dat we meedoen omdat het nodig is, niet omdat het leuk is.” Van Kuppeveld (CDA) wil samen met de raad en het COC kijken wat er nodig is en voor die dingen geld beschikbaar stellen.

LHBTI–sensitiviteit
Op de vraag of de gemeente voorwaarden zou moeten stellen aan subsidie voor bijvoorbeeld sport- en scoutingverenigingen om zo seksuele en genderdiversiteit onder de aandacht te brengen binnen deze organisaties zijn de partijen eensgezind afwijzend:

Van Bijnen (Progressief Pijnacker-Nootdorp): “We willen het debat organiseren, geen dwingende subsidievoorwaarden opleggen”. Hennevanger van D66 is het daarmee eens: “Ik ben ervan overtuigd dat dwang niet nodig is. Ik denk dat de Sportraad hier bijvoorbeeld zeker voor open staat. Ik roep het COC dan ook op om met de Sportraad in gesprek te gaan.” Minderhoud (Gemeentebelangen) ziet wel een taak voor de gemeente: “Een veilig sportklimaat is de taak van de gemeente en daar hoort LHBTI ook bij”. Jense van de VVD pakt het meteen praktisch aan: “Ik ben bereid een lijntje te trekken met de Sportraad”

Afrekenen
Van Viegen (Partij voor de Dieren) gaat zich voor de belangen van LHBTI+ inzetten: “Het gaat niet om het recht van sterkste, maar om het belang van de zwakste”. D66 en VVD willen de dialoog met COC Haaglanden aangaan en de komende vier jaar in contact blijven. Ook Geurt Visser (Lokaal-LPN) is enthousiast: “We willen graag input van inwoners en maatschappelijke organisaties en zullen voorstellen voor verbetering van het LHBTI- beleid van harte ondersteunen”

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts