Op 21 januari j.l. is het actieprogramma “Queer in Den Haag; veilig, zichtbaar en geaccepteerd” met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

Het actieprogramma richt zich op grotere zichtbaarheid en acceptatie van, en meer veiligheid voor alle queers in Den Haag. Binnen de brede groep van queer inwoners wil de gemeenteraad extra aandacht voor vier groepen:

  • bi-culturele jongeren,
  • transgender personen
  • queer ouderen en
  • asielzoekers en statushouders.

Deze extra aandacht is nodig, omdat uit onderzoek blijkt dat hun emancipatie ten opzichte van andere queers achterblijft. Ook ten aanzien van deze vier aandachtsgroepen worden veiligheid, zichtbaarheid en acceptatie de belangrijkste speerpunten.

Lees het hele actieprogramma met een voorwoord van wethouder Bert van Alphen hier.

Op deze post kun je niet reageren

Recente reacties

Oudere posts