Van 9 tot en met 16 oktober 2022 organiseert de Regenboog Alliantie Gouda weer de Regenboogweek. Een week waarin iedereen zichzelf mag zijn. Man, vrouw of welke genderidentiteit dan ook: de regenboogweek is er voor iedereen!
Jaarlijks is op 11 oktober de Internationale Coming Outdag. Op die dag wordt over de hele wereld de regenboogvlag gehesen om te benadrukken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Jezelf zijn en je veilig voelen bij hoe en wie je bent, dat is voor iedereen belangrijk. Helaas is dit voor veel lesbiennes, homo- en biseksuelen, trans, intersekse en queer personen (lhbtiq+) nog steeds niet vanzelfsprekend.

OUDEREN
Lhbtiq+ ouderen zijn bijvoorbeeld kwetsbaar. In veel gevallen is er te weinig aandacht binnen welzijns- of zorginstellingen, in het openbare leven, in ziekenhuizen of op straat. Deze ouderen hebben een grotere kans op eenzaamheid doordat zij soms een kleiner en soms een specifiek netwerk hebben. Ook hebben zij soms minder mogelijkheden voor mantelzorg, omdat de huidige generatie oudere lhbti personen meestal geen kinderen heeft. Bovendien hebben lhbtiq+ ouderen soms te maken met pestgedrag en uitsluiting in zorginstellingen. Veel ouderen voelen zich gedwongen weer de kast in te gaan in zorgafhankelijke situaties.

TOUR D’AMOUR
Met de interactieve theatervoorstelling ‘Tour d’Amour’ willen wij binnen de zorg voor ouderen het gesprek op gang brengen over de positie van lhbtiq ouderen binnen de ambulante en intramurale zorg.
 


JONGEREN
Ook lhbtiq+ jongeren verdienen extra aandacht.
De puberteit is voor de meeste jongeren al een spannende periode. Bijna iedere puber maakt zich druk om vragen als: draag ik wel de juiste kleding en hoor ik er wel bij? Jongeren die lesbische, homo-, bi- of transgender gevoelens hebben, staan daarnaast voor extra uitdagingen.
Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt lhbtiq+ jongeren kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoordgedrag. Suïcidepogingen komen onder Nederlandse lesbische homo- en bi-jongeren 4,5 keer vaker voor dan onder heteroseksuele jongeren. En transgenderjongeren doen maar liefst 10 vaker zo’n poging dan niet-transgenderjongeren.
Omdat de omgeving als onveilig wordt ervaren, durft ruim 40% van de jongeren op school niet uit de kast te komen.


Beeld: COC

TRANS PERSONEN
De emancipatie en acceptatie van transgender personen blijft ver achter. Van de transgender leerlingen die ‘uit de kast’ zijn en naar school gaan, geeft bijna de helft aan slachtoffer te zijn van verbaal geweld, en één op de vijf is slachtoffer van grof lichamelijk geweld.


Beeld: Movisie

Professionele hulp en bejegening van trans personen kan beter. Onderzoek wijst uit dat 71% van de professionals die vermoeden dat een jongere transgender is, dit niet bespreekbaar maakt. In jeugdwelzijn, jeugdhulp en de jeugd LVB-sector, weet het merendeel van de werkers niet hoe je signaleert dat een jongere worstelt met transgendergevoelens.
Wat dit betreft is er ook nog een hoop werk te verrichten, alleen al om dit bewustzijn op te schroeven.

ZORG
Recente acties en gebeurtenissen die gericht zijn op beperking van de rechten van trans personen, zoals de kwetsende campagne ‘Gendertwijfel’ vormen een reden tot zorg. Evenals de acceptatie binnen de sport en de discriminatie van lhbtiq-ers binnen het voetbal. Acceptatie en emancipatie hapert ook bij wetgeving voor regenbooggezinnen en zaken waar lhbtiq+ personen te maken hebben met geweld of praktische problemen.

MIJ EEN ZORG?!
 Het thema van dit jaar is daarom “LHBTI: mij een zorg?!”. In samenwerking met vrijwilligers en verschillende Goudse sociale en culturele instellingen organiseert de Regenboog Alliantie een themaweek met een breed aanbod. De gehele week zijn er evenementen, exposities en voorstellingen gericht op ontmoeting en verbinding. Zo is er de film Minyan in het Filmhuis met nagesprek. Er is een spellenavond voor lhbtiq+ jongeren, een regenboogwandeling door Gouda en een Pride dienst in de Sint Joostkapel. Voor ouderen en zorgprofessionals is er de Tour d’Amour, een interactieve theatervoorstelling.

UITNODIGING
In de blokken hieronder ziet u een aantal evenementen die de Regenboog Alliantie Gouda komende week organiseert. Sommige van deze activiteiten zijn vrij toegankelijk. Zo nodigen wij iedereen uit de expositie op de Nieuwe Markt en Achter de Waag te bezoeken. Voor een aantal andere events zullen wij gericht uitnodigen of is vooraanmelding gewenst.
Wij nodigen iedereen van harte uit bij het vlaghijsen op dinsdag 11 oktober om 9:00 uur bij het Huis van de Stad en bij de officiële opening van de expositie, eveneens op 11 oktober om 16:00 uur in de Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100, Gouda.
Graag tot ziens!

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts