Onbekommerd jezelf kunnen zijn. In de openbare ruimte, in je eigen straat, op school en op het sportveld. Dat is wat ‘roze mensen’ willen. Hoe kan de gemeente daar voorwaarden voor scheppen? Tijdens het Roze Raadsdebat op 12 maart gaan politici in Rijswijk hierover met elkaar in debat.

Wat vinden de kandidaat-gemeenteraadsleden in Rijswijk dat er moet gebeuren om het leefklimaat voor lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie in de gemeente te verbeteren? Voorlichting op scholen via gastlessen door COC-voorlichters? Roze Lopers in verzorgings- en verpleeghuizen? Een gaybrapad?

Op 12 maart organiseren COC Haaglanden en DWH de verkiezingsbijeenkomst ‘Roze Raadsdebat’ in Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA  Rijswijk. Het debat begint om 20.00 uur en zal duren tot circa 21.30 uur. Politici van Wij, D66, Partij Sociaal Cultureel Centrum, GroenLinks, CDA, VVD, LP Partij, Gemeentebelangen Rijswijk, Beter voor Rijswijk, Rijswijks Belang en Onafhankelijk Rijswijk hebben zich aangemeld voor het debat.

Zo’n 10 procent van de bevolking is lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of interseksueel (LHBTI). In Rijswijk gaat dat om ruim 5.000 mensen. Hun positie is in Nederland wettelijk beschermd. Dit betekent echter niet dat de maatschappelijke aanvaarding van seksuele en genderdiversiteit gelijke tred houdt met deze juridische verankering.

Het debat zal onder meer gaan over de thema’s onderwijs, veiligheid, ouderen en sport. Natuurlijk wordt er gekeken naar de LHBTI-punten in de verkiezingsprogramma’s  van de Rijswijkse partijen of het ontbreken daarvan.

Bekijk onze Facebookpagina:  https://www.facebook.com/RozeraadsdebattenHaaglanden

 

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts