Woensdagavond 4 maart jl. vond een werkoverleg plaats tussen de wethouder Welzijn etc : hr Karsten Klein en de leden van de Raadscommissie Samenleving over het voorgestelde Uitvoeringsprogramma 2015-18 van de gemeentelijke Emancipatienota. Het bestuur van COC Haaglanden had daarvoor – op verzoek – een LHBT-tekstvoorstel ingediend en daarom was ook een afvaardiging van COC Haaglanden uitgenodigd voor deelname aan dat werkoverleg. Namens het bestuur was Hodo Essa aanwezig, die met succes de vele vragen die op het COC werden afgevuurd door de Raadsleden, wist te beantwoorden.

Onze tekstvoorstellen zijn voor 90% overgenomen door Raadsleden en wethouder, maar de voorstellen m.b.t. LHBT ouderen, Roze Loper projecten, Roze Salons waren verwijderd uit het concept-voorstel van het College van B&W op verzoek van de wethouder-zelf. Hij wist niet of daar subsidiegeld voor beschikbaar was. Na afloop van de bijeenkomst heeft Hodo met de wethouder afgesproken opnieuw – de komende week – een tekstvoorstel voor deze zaken in te dienen . Om het belang hiervan te onderstrepen wordt verwezen naar bijgaand artikel uit de NRC van  zaterdag 7 maart.

Lees hier het artikel

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts