Na een feestelijke en druk bezochte kick off van de Roze Ouderen Salon was het op de vierde vrijdag van november dan zo ver. De eerste salon zonder toeters en bellen. Tot onze vreugde was het bezoek bemoedigend en werd het een gezellige middag die duidelijk maakte dat ook in Delft de noodzakelijkheid bestaat om aandacht te besteden aan de Roze Ouderen.

Via de media is er terecht veel aandacht voor deze specifieke groep. Er is een emancipatieprobleem bloot gelegd dat vermoedelijk velen geschokt heeft. Je zou verwachten dat senioren een veilige plek zouden vinden in de diverse verzorgingshuizen. Dat blijkt niet zo vanzelfsprekend. Terug in de kast en het verzwijgen van de seksuele identiteit zijn helaas de gevolgen met veelal grote eenzaamheid als gevolg.

De stichting Pieter van Foreest heeft samen met de Delftse ouderenverenigen en de DWH het iniatief genomen de Roze Salon te starten. Zo volgen wij andere gemeenten en wij hebben in de voorbereiding ook veel adviezen mogen ontvangen uit Rotterdam en Den Haag.

Ik zou een oproep willen doen gewoon eens langs te komen. Ook als je als niet senior, (nog) niet tot de doelgroep behoort. Bezoek wordt zeer gewaardeerd en toont betrokkenheid. Het is nadrukkelijk de bedoeling om het isolement van roze ouderen te voorkomen en daar hebben allen een verantwoordelijkheid. Vrijwilligers zijn van harte welkom, ook eenmalige initiatieven zijn belangrijk!

De Roze Ouderen Salon is er iedere 4e vrijdag van de maand in Delfs Hove, Vorrinkplein 99 Te Delft (16.00 tot 19.00).

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts