Gemeenteraadsleden in Zoetermeer willen het huidige beleid voortzetten, inzetten op meer samenwerking met COC Haaglanden en initiatieven vanuit de ‘roze’ gemeenschap in Zoetermeer ondersteunen. Dat zijn de belangrijkste opbrengsten van het Roze Raadsdebat op dinsdag 13 maart in Zoetermeer.

Zoetermeer is een Regenboogstad en dat is te merken. Veel zaken zijn goed geregeld. In het Roze Raadsdebat, dat COC Haaglanden en DWH op 13 maart in Zoetermeer organiseren om van gedachten te wisselen over thema’s die voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen. biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s) belangrijk zijn, zijn de partijen het over veel eens. Zo moeten er natuurlijk genderneutrale toiletten komen als mensen dat willen. ‘Je kunt naast een heren- en een damestoilet ook een genderneutraal toilet installeren’, zegt Vivianne van Yperen (VVD). ‘Het is wel jammer dat het stadhuis net verbouwd is, en dat daarin niet in een genderneutraal toilet is voorzien.’ Ook is het prima dat de gemeente als aanhef van brieven ‘beste bewoner’ hanteert. ‘Dat doen wij ook in brieven aan onze leden’, zegt Dennis Geurten (Direkte Democratie Nederland). En ook ontmoetingsmogelijkheden faciliteren voor LHBTI’ ers met een multiculturele achtergrond is een taak voor de gemeente. Wel moet die groep voor zichzelf opkomen, vindt Hilbrand Nawijn (LHN). ‘De overheid ondersteunt minderheden. Maar ze moeten laten zien dat ze er zijn.’ Claire Hostmann (GroenLinks) gaat verder: ‘Als gemeente kun je de drempel verlagen met specifieke voorzieningen. Eenzaamheid is dodelijk. Daarnaast is het belangrijk om te werken aan sociale acceptatie in deze groep.’

Transgendervriendelijk
Uit onderzoek blijkt dat transgenders vaker werkloos zijn dan anderen, onder meer als gevolg van vooroordelen bij collega’s en werkgevers. Wil de gemeente Zoetermeer als werkgever hierin een voorbeeldfunctie vervullen? Dat wil de gemeente wel. Esmee van Oudheusden (CDA): ‘Je kan denken aan de inzet van een coach die hierop goed kan inspringen.’ En transitieverlof invoeren? ‘Een goed idee’, zegt Tarik Salarbux (Partij voor Zoetermeer). Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het doelgroepenbeleid weer moet worden ingevoerd. Er is maatwerk nodig. ‘Jamila Bakkers (D66) aarzelt: ‘Het doelgroepenbeleid heeft als nadeel dat je mensen in hokjes plaatst. Aan de andere kant werkt volledige inclusiviteit ook niet. Ik zoek naar iets ertussenin.’ René Haak (Partij Democratie voor Zoetermeer) merkt op dat het realiseren van een LHBTI-vriendelijk werkklimaat alleen voor gemeenten haalbaar is. ‘Voor een ondernemer gaat het erom hoe iemand in zijn werk is.’ Hostmann (GroenLinks) ziet mogelijkheden: ‘We kunnen voorlichting geven, een vertrouwenspersoon aanstellen, een Award uitreiken voor roze-vriendelijke bedrijven.’

Sport
Ook zijn de kandidaten het snel eens over de vraag of de gemeente ervoor moet zorgen dat sportverenigingen aantrekkelijker worden voor LHBTI’s, bijvoorbeeld door in zee te gaan met de John Blankenstein Foundation. ‘Ja’, zegt Jeremy Mooiman (PVV). ‘De rol van de gemeente is met sportverenigingen in gesprek te gaan over hoe we dat voor elkaar kunnen boksen.’ Hostmann (GroenLinks): ‘Daar willen wij met plezier het voortouw in nemen. We willen een akkoord met organisaties om de sport veiliger te maken voor LHBTI’s.’

Pester verhuist
Een interessante vraag is of bij pestgedrag in de woonomgeving, de pester moet verhuizen. Jan Velner (SP) is voorstander. ‘Als de gepeste moet verhuizen, moet hij of zij weer een heel nieuw leven opbouwen in een andere woonplaats.’ Marijke van der Meer (Zó Zoetermeer!) is het daar wel mee eens, maar vindt verhuisplicht voor de pester wel een uiterst middel. ‘Dan moet je eerst gesprekken hebben gevoerd met pester en gepeste. Dat is een taak voor de wijkregisseur. Het lijkt me lastig te bewijzen.’ En los je het probleem wel op als de pester verhuist? ‘Die begint ergens anders gewoon opnieuw’,  zegt Geurten (Direkte Democratie Nederland). Marissa van der Tol (PvdA): ‘We hebben geen goede oplossing. De gepeste wordt niet echt geholpen en je moet uitkijken dat je iemand niet valselijk beschuldigt. Dat is mij een keer overkomen, en dat is verschrikkelijk.’

Straatintimidatie
Eigenlijk gaat het om sociale acceptatie en dus om gedragsverandering, constateert iemand in de zaal. Wat kan de gemeente daaraan doen? ‘Ik pleit ervoor straatintimidatie strafbaar te stellen’, zegt Haak (Partij Democratie voor Zoetermeer). ‘Maar wanneer is iets straatintimidatie?’ twijfelt Mooiman (PVV). ‘Als ik me geïntimideerd voel, dan voel ik me niet veilig’, luidt het antwoord uit de zaal. ‘Meld het’, zegt Van Yperen (VVD). ‘De politie kan registreren wanneer er LHBTI-intimidatie plaatsvindt. Dan kun je het gericht aanpakken.’ Van Oudheusden (CDA): ‘Ik ben meer voor gesprekken en voorlichting. Maar als dat niet helpt, moet je het toch strafbaar gaan stellen.’

Over vier jaar
Waarop zijn de politici af te rekenen? Zó Zoetermeer!, D66 en de PvdA willen het huidige beleid voortzetten, en als het nodig is sportverenigingen op cursus sturen. Meer samenwerking met COC Haaglanden is nodig, zodat de wensen en behoeften beter bekend worden, zeggen GroenLinks,  SP en Partij Democratie voor Zoetermeer. GroenLinks en de VVD zien daarnaast initiatieven vanuit de ‘roze gemeenschap’ met belangstelling tegemoet.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts