Queer (LHBTQI+) jongeren staan voor extra uitdagingen; negatieve reacties, uitsluiting, pesten, haat en geweld komen helaas veel voor. Dit maakt hen kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische problemen en suïcidaliteit. Omdat queer jongeren verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychische problemen en het verbazingwekkend is hoe weinig aandacht er is voor deze specifieke risicogroep, voert Youz Preventie Haaglanden dit najaar samen met COC Haaglanden een preventieve groepstraining speciaal voor LHBTQI+ jongeren uit in een pilot.

De groepstraining ACT your way Queer is bedoeld voor Haagse queer jongeren (16-25 jaar) met lichte psychische klachten en struggles rondom hun gender of seksualiteit. Verwijzers, ouders of jongeren zelf kunnen aanmelden, door een mailtje te sturen naar preventiehaaglanden@youz.nl. We plannen dan een kennismakingsgesprek en bespreken samen of de training past bij de hulpvraag. Er is geen verwijzing nodig en de training is gratis.

Zie ook: https://www.youz.nl/wie-we-zijn/nieuws/-/youz-preventie-haaglanden-biedt-training-voor-lhbtqi-jongeren

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts