De Haagse Transgender Gedenkdag op 20 november 2019 vindt plaats in het COC Café, Scheveningseveer 7, 2514HB Den Haag.

De plechtigheid zal, gezien het onderwerp, een ingetogen karakter hebben.

Om 18:30 is er gelegenheid om gezamenlijk een bescheiden diner te gebruiken, waarbij ook een vegetarisch menu mogelijk is. Dit vindt plaats in een afgeschermd deel achter in het café. Inloop voor personen die niet mee-eten is vanaf 19:30. Om 20:00 vindt het herdenking gedeelte plaats. Er zullen enkele korte woorden worden gesproken, waarna de lijst met namen van dit jaar door geweld om het leven gekomen transgenders wordt voorgelezen. Afsluitend worden er twee minuten stilte gehouden.

Programma:

19:30 Inloop
20:00 Welkomstwoord door Jurgen Schouten, bestuurslid COC Haaglanden
20:02 Gert Hogebrug, secretaris Transgender Netwerk Nederland
Remke Verdegem, transambassadeur
20:10 Bert van Alphen, wethouder Emancipatie gemeente Den Haag
20:15 Peter Scheffer, voorzitter COC Haaglanden
20:19 Voorlezen lijst namen slachtoffers 2018-2019
1: Remke
2: Mika
3: Elvis
4: Gert
5: Bianca
6: Jurgen

? Uitnodiging aan publiek om iets te zeggen in het kader van deze dag

Hierna wordt gevraagd om een minuut stilte

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts