Multi-etnische verhoudingen tussen lesbische vrouwen in een dynamische gemeenschap

Op het snijpunt van cultuur, liefde en vooroordelen
Op basis van het projectplan “Multi-etnische verhoudingen tussen lesbische vrouwen in een dynamische gemeenschap” wordt getracht de verdraagzaamheid tussen lesbische vrouwen met een multi-etnische relatie en de hen omringende culturele gemeenschap te bevorderen. Een taboe binnen een taboe lijkt het wel als je als vrouw thuis komt met een vrouw en dan ook nog niet uit jouw gemeenschap. Dat dit kan leiden tot een dubbele uitsluiting, zowel door gemeenschap als partner, is onderwerp van een speciale bijeenkomst. Aan de hand van eigen ervaringen van lesbische vrouwen en vertegenwoordigers van de gemeenschap wordt gekeken hoe we kunnen komen tot een dialoog ter bestrijding van vooroordelen, uitsluiting en discriminatie. Het slechten van barrières die betrokkenen ervaren in hun dagelijks functioneren, zowel privé als zakelijk is een van de uitgangspunten. Het met elkaar in dialoog treden is een aanzet daartoe.

Locatie: COC Haaglanden
Adres: Scheveningseveer 7, 2514 HB Den Haag
Tel: 070-3659090
Datum/tijd: 3 december 2014, 19:30 uur.

Stichting Katılım nodigt u uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

Programma

19.30 uur Ontvangst
20.00 uur Welkom door Rohit Vyas namens COC Haaglanden
20.05 uur Toelichting door dagvoorzitter Zeki Arslan
20.15 uur In gesprek met de uitgenodigden en geïnterviewden
21.30 uur Samenvatting en afsluiting
21.45 uur Sluiting bijeenkomst

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders.

Gülseren Eksik (06-2441 04 83) of Ayṣe Eski (06-4817 85 24) / Email: info@katilim.nl

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts