Graag nodigen wij u als lid, oud-lid, donateur, vriend of sympathisant van Orpheus uit voor de viering van ons lustrum op zaterdag 11 april 2015. Orpheus bestaat dit jaar namelijk 45 jaar! Dat willen wij graag met elkaar vieren.

Alleen met de inzet en steun van velen, heeft onze vereniging al die jaren hulp kunnen verlenen aan mensen die het op dat moment hard nodig hadden. Daardoor is het mogelijk dat mensen tot op de dag van vandaag een beroep kunnen doen op Orpheus voor informatie en begeleiding.

Programma 
Onze leden zijn vanaf 13.00 uur welkom voor een Algemene Ledenvergadering.

Leden, oud-leden, sympathisanten en belangstellenden zijn vanaf 15.00 uur van harte welkom voor de viering van het lustrum tijdens de Orpheus Ontmoetingsdag. Het programma bestaat uit een lezing van mw. Sophie Zijlstra, schrijfster van het boek ‘mevrouw Couperus’, verhalen, terugspeeltheater, muziek en verrassende acts.

Ook presenteren we het eerste exemplaar van het speciaal voor dit lustrum samengesteldemagazine ‘Orpheus 45 jaar voor elkaar’. Aansluitend is er volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een borrel en buffet tot ca. 21.00 uur.

Locatie:
COC Haaglanden, Scheveningseveer 7 te Den Haag. 

Bijdrage: Wij vragen een bijdrage van € 15,- per persoon voor het buffet, inclusief twee drankjes.

Aanmelden: Graag voor 5 april via een mail naar jubileum@orpheushulpverlening.nl.  Geef in uw mail s.v.p. aan of u blijft eten en speciale wensen of diëten heeft.

Betaling: Uw aanmelding voor het buffet is definitief als uw bijdrage ad € 15,- pp is bijgeschreven op NL74 INGB 0004.74.49.95 t.n.v. Orpheus administratie.

Wij ontmoeten u graag!

Het bestuur.

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts