Hierbij nodig ik u uit voor de themabijeenkomst ‘Kleurrijk Anders Escamp’ op 23 november  a.s. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Haags Platform Seksuele Diversiteit (HPSD) met steun van het stadsdeel Escamp.

Het HPSD is al enige tijd actief met als doelstelling de emancipatie van Lesbische vrouwen, Homomannen, Biseksuelen en Transgender (LHBT) binnen alle geledingen van de Haagse Samenleving. Regelmatig zijn via de (social) media berichten bekend waarbij sprake is van intolerantie, verbale intimidatie en zelfs fysieke agressie tegen LHBT’s.

Het HPSD heeft als motto dat iedere inwoner van Den Haag een medebewoner met respect bejegent en dat ieder zichzelf mag kunnen zijn, ongeacht etnische afkomst, gender, leeftijd, geloofsovertuiging en seksuele voorkeur.  

Op 3 december 2015 werd door de HPSD de Kick-off Kleurrijk Anders Den Haag georganiseerd als startschot om de in de Haagse Emancipatienota neergelegde uitgangspunten ten aanzien van seksuele diversiteit in de stadsdelen meer dan voorheen concreet vorm te geven. In het HPSD wordt deelgenomen door COC Haaglanden, Stichting Rainbow Den Haag, St.Vobis/ Hindustani, PEP Den Haag, Mil Colores, Stichting Africa Life, Dab Der, IBS (Interreligieus Beraad Segbroek) en IPS (Intercultureel Platform Segbroek).

Doel bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is om met in Escamp actieve organisaties op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport, migranten- en ouderen te brainstormen over de invulling van (gezamenlijke) activiteiten gericht op het bespreekbaar maken en de acceptatie van seksuele diversiteit in het bijzonder bij Haagse (bi-culturele) inwoners.

Vergroting van de acceptatie van seksuele diversiteit raakt namelijk aan verschillende thema’s in de wijkprogramma’s: Leefbaarheid, Veiligheid, Sociale Cohesie, Opvoeding en Zorg. 

Programma

13:30 – 14:00     Inloop met koffie, thee en koek
14:00 – 14:10     Welkomstwoord en toelichting programma en thema Seksuele Diversiteit / LHBTI door moderator
14:10 – 14:20     Opening 
14:20 – 14:45     Inleiding
14:45 – 15:00     Filmfragmenten LHBTI
15:00 – 15:15     Pauze
15:15 – 16:15     Brainstormsessie over thema Seksuele Diversiteit / LHBTI in Escamp
16:15 – 17:00     Terugkoppeling uitkomsten en afspraken over vervolg
17:00 – 17:30     Netwerkborrel met hapje
17:30                   Sluiting

In verband met de organisatie stellen we het op prijs als u zich per e-mail aanmeldt voor de bijeenkomst. Voor aanmeldingen en nadere informatie zie gegevens hieronder.  Wij zien ernaar uit om u te begroeten op 23 november a.s.!

Aanmelding deelname:
stuur e-mail naar  Info@rainbowdenhaag.nl o.v.v. Kleurrijk Anders Escamp.

Vragen en nadere informatie:
dhr. W. Monasso: 06-24225244
dhr. R. Vyas, netwerker@cochaaglanden.nl, 06-24187848

Zie flyer

Op deze post kun je niet reageren

Oudere posts